Jak výstižně popsat osobnost člověka?

04. 10. 2014 / Lucie Reichová / Rubrika: Blog / Přečteno 12 631x

Jak výstižně popsat osobnost člověka?

Autorka: Mgr. Tereza Záškodná

Úsilí zmapovat osobnost se projevovalo už v 5. století př. n. l., kdy Hippokrates popsal velmi známou typologii osobnosti podle druhu převažujících tělesných tekutin. Od té doby se v literatuře objevilo nespočetné množství typologií, které poukazují na touhu člověka po poznání sebe sama. Ani přes veškerou snahu o vytvoření všeobecně platného modelu osobnosti se tento problém nepodařilo doposud jednoznačně vyřešit.

V rámci výzkumu rysů osobnosti se uplatňuje zejména lexikální a faktorová analýza. Lexikální analýza vychází z předpokladu, že obsah rysu lze stanovit prostřednictvím míry pravděpodobnosti jeho výskytu v přirozeném jazyce. V praxi to potom znamená, že si ze slovníku vypíšete všechna slova charakterizující projevy osobnosti (např. vlídný, nezávislý, poctivý). V anglickém jazyce tento seznam čítá až 18 000 slov. Poté postupnou redukcí nadbytečných synonym dospějete k seznamu slov, kterými je možné odlišit chování jednoho člověka od druhého pomocí protikladů (např. extravert – introvert).

Po dokončení seznamu osobnostně relevantních slov přichází na řadu hledání souvislostí mezi různými druhy chování. Pokud zjistíme, že spolu dva druhy chování významně korelují, předpokládáme, že mezi nimi lze nalézt nějaký společný faktor, jinými slovy jsou prvky téže vlastnosti. Tyto korelace nám poskytnou velké množství dat, které je potřeba dále redukovat, a k tomu nám slouží faktorová analýza. Jejím cílem je převést tyto vzájemné vztahy na co nejmenší počet dimenzí neboli faktorů. Po dokončení tohoto zdlouhavého procesu se nám podaří získat strukturu osobnosti v daném jazyce.

V současné době představuje jistý konsenzus mezi psychology osobnosti, co se počtu a vymezení obsahu faktorů osobnosti týče, pětifaktorový model, známý také jako Big Five. Patří mezi nejrozšířenější celosvětově používané a uznávané modely s možností praktického využití díky propracovaným diagnostickým nástrojům měření osobnostních charakteristik (NEO inventáře).

Podle Michaela C. Ashtona a Kibeoma Lee však osobnost člověka nejlépe vystihuje dimenzí šest, kterými jsou: poctivost-pokora (Honesty-Humility), emocionalita (Emotionality), extraverze (Extraversion), přívětivost (Agreeableness), svědomitost (Conscientiousness) a otevřenost vůči zkušenosti (Openess to Experience). Na základě opakovaně se vyskytujícího faktoru s obdobným obsahem v lexikálních studiích tito autoři vytvořili šestifaktorový model osobnosti s názvem HEXACO.

Tři z dimenzí – extraverze, svědomitost a otevřenost vůči zkušenosti v HEXACO modelu jsou velmi podobné korespondujícím dimenzím modelu Big Five. Další tři dimenze – poctivost-pokora, přívětivost a emocionalita však přímou analogii v pětifaktorovém řešení nemají.

Zcela nový je faktor poctivost-pokora. Vysokých hodnot v této dimenzi dosahují obvykle lidé autentičtí v interpersonálních vztazích, skromní a nenároční, nepovažující se za nadřazené druhým. Na opačném pólu této dimenze jsou lidé ochotní používat manipulací a lichocení, aby dosáhli svých cílů. Nedělá jim problém podvádět ve snaze získat majetek nebo společenské uznání.

Zdá se, že tento zajímavý model nabízí diferencovanější postižení struktury osobnosti než jiné uznávané faktorové modely. Vzhledem k existenci dimenze H (poctivost-pokora) dokáže lépe vysvětlit různé nečestné chování. V několika studiích se například potvrdilo, že tento faktor popisuje náchylnost k sexuálnímu obtěžování nebo tendenci k asociálnímu chování na pracovišti přesněji než jakýkoli faktor modelu Big Five.

Zajímalo nás, zda lze tento model aplikovat také v naší kultuře. Českou verzi 100 položkového Osobnostního inventáře HEXACO, měřícího šest dimenzí, jsme otestovali na 760 studentech různých vysokých škol České republiky. Výsledky jsou více než uspokojivé. Faktorová analýza u našeho souboru potvrdila existenci šesti dimenzí a inventář se tak jeví jako slibná testová metoda pro výstižný popis osobnosti člověka.

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě

2 komentáře k “Jak výstižně popsat osobnost člověka?”


  1. Kateřina napsal:

    To je velmi zajímavé. Mohla bych se k HEXACO zeptat, v čem se liší jeho přívětivost od přívětivosti v Big Five?

  2. Simona Musilová napsal:

    Dobrý den,

    prosím, kde bych se dočetla trochu více o adaptaci Osobnostního inventáře HEXACO na českou populaci a o výsledcích a konsekvencích Vašeho výzkumu?

    Děkuji!

Napsat komentář

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/blog/jak-vystizne-popsat-osobnost-cloveka/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »