Kurz: Školní psycholog na ZŠ a SŠ

30. 05. 2016 / Jan Šmahaj / Rubrika: Blog / Přečteno 3 092x

Kurz: Školní psycholog na ZŠ a SŠ

Absolventi o kurzu

S kurzem jsem byla moc spokojená, hlavně si cením toho, že nás v kurzu vedl dr. Braun, který byl pro nás školitelem, supervizorem a nikdy nám neodmítl s ničím pomoci. Pro ty, kdo dosud nepracovali v oboru, zajistila dr. Smékalová možnost využití nových poznatků v praxi.
Doporučuji kurz všem, kteří mají zájem pracovat ve školství.
Mgr. Leona Švecová
školní psycholožka, ZŠ a MŠ Demlova 18, Olomouc

Měla jsem to štěstí, že jsem absolvovala hned první kurz v termínu od 7. září 2007 do 26. června 2009. Dodnes z něho čerpám, velmi ráda na tu dobu, kolegy a všechny vzpomínám a s některými jsme ve spojení. Všem budoucím školním psychologům mohu jen doporučit.
Mgr. Krejčí Andrea
psychoterapeut a školní psycholog pro ZŠ Zeyerova, Olomouc

Kurz ŠP na ZŠ a SŠ – jednoznačně výborná volba – vyvážené zastoupení teorie a praxe, možnost konzultace sporných situací z vlastní praxe, podání témat je srozumitelné, přehledné a užitečné a vždy od lektora, který s danou problematikou pracuje v praxi. Navíc byl kurz příležitostí, jak zjistit, jak pozice ŠP funguje na jiných školách. Užitečné byly také nové techniky a hry, které lze využít při třídnických hodinách.
Mgr. Michaela Šťovíčková
školní psycholožka, gymnázium Jaroslava Heyrovského, Praha

Sledujte také web:

http://icv.ff.upol.cz/skolni-psycholog/ 

Obecný popis

Program je zaměřený na práci poradenských psychologů, kteří působí přímo ve škole a vytvářejí primární odborný poradenský servis pro žáky, rodiče a pracovníky školy. Cílem kurzu je připravit pracovníky, kteří budou pracovat v základních a středních školách jako školní psychologové, po teoretické i praktické stránce na jejich náročnou, různorodou a zodpovědnou práci. Záměrem vzdělávacího programu je podpořit zkvalitnění služeb stávajících nebo budoucích školních psychologů na základních a středních školách.
Program je určen psychologům, kteří absolvovali pregraduální magisterské studium psychologie a chtějí získat specializaci pro působení v oblasti školní psychologie (výjimečně mohou být přijati také studenti navazujícího magisterského studia psychologie).

Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Obsah studia – základní témata

 • Specifika práce školního psychologa
 • Žák a jeho sociální zázemí
 • Práce se třídou
 • Osobnost školního psychologa
 • Individuální praxe na ŠPP a ŠPZ

Lektoři kurzu

 • Richard Braun
 • David Čáp
 • Miroslav Orel
 • Věra Facová
 • Kateřina Lamačová
 • Jana Mrázková
 • Stanislav Štech a další…

Organizace studia   

250 hodin v podobě dvoudenních soustředění (v blocích po 4 hodinách) – rozloženo do čtyř semestrů. Od začátku kurzu bude věnována pozornost osobnosti školního psychologa v rámci sebezkušenostního výcviku, paralelně budou probíhat semináře a cvičení, zaměřené převážně na aplikaci poznatků z oblasti školní, pedagogické, sociální a vývojové psychologie přímo ve škole. V průběhu celého programu budou zprostředkovány odborné praxe na školách.

Program je ucelený, je třeba jej absolvovat v plném rozsahu (pro udělení osvědčení o absolvování kurzu je vyžadována min. 80% účast).

Úspěšní absolventi obdrží osvědčení o absolvování kurzu celoživotního vzdělávání Univerzity Palackého v Olomouci.

Termín konání

Začátek kurzu je naplánován na 16. září 2016 – kurz začne první částí sebezkušenostního výcviku, který proběhne na chatě Kyselka http://www.chatakyselka.cz/
Začátek výcviku je v pátek 16. září 2016 v 16.00 hod, konec v neděli 18. září 2016 v 12.00 hod. Cena noclehu (2 noci) je započítána do ceny kurzu, strava bude řešena objednávkou a platbou na místě.

Odborní garanti

PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.
Katedra psychologie FF UP v Olomouci
tel. 585 633 505
e-mail: eleonora.smekalova@upol.cz.
Dr. Smékalová se zajímá o problematiku školské integrace, zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe, o aplikace pedagogické psychologie ve školní praxi, na tato témata také publikuje. Na katedře psychologie FF UP se věnuje jednak oborům spojeným se školou – pedagogická psychologie, školní psychologie, školní poradenství, jednak problematice sociálních služeb.

PhDr. Richard Braun, Ph.D.
Školní a klinický psycholog, psychoterapeut a supervizor Ve své školně psychologické praxi se dr. Braun zabývá dynamikou školní třídy, diagnostikou vztahů a klimatu, sociální patologií ve školním prostředí a její prevencí, krizovou intervencí ve škole. Věnuje se nejen poradenské a intervenční práci pro děti, ale také vzdělávání pedagogů a psychologů v těchto tématech. Ve své klinické praxi se věnuje psychoterapeutické péči o osoby žijící s HIV, jejich blízké, prevenci HIV/AIDS. Poskytuje také psychologickou pomoc pro osoby s gay a lesbickou orientací, v období jejich coming outu a v problematice vytváření partnerství a rodičovství. V současné době externě působí na PdF UK, FF UK, Vysoké škole zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety Praha a FF UPOL.

Úhrada

Za čtyřsemestrální kurz (250 hodin prezenční výuky) úhrada činí 23 000,- Kč. Je možno využít splátkového kalendáře a platit po semestrech.

Místo konání

Katedra psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, Vodární 6.

Přihláška

Elektronická přihláška ke kurzu je k dispozici na portálu CŽV

Organizační pracovník ICV
Branka Čačkovićová
tel: 585 633 654
e-mail: branka.cackovicova@upol.cz.

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě

Napsat komentář

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/blog/kurz-skolni-psycholog-na-zs-a-ss/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »