Okénko do kyberpsychologie

07. 01. 2015 / Lucie Reichová / Rubrika: Blog / Přečteno 3 803x

Okénko do kyberpsychologie

Autor: PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.

Co zahrnuje, čemu se věnuje předmět kyberpsychologie?

Společně s kolegou (Mgr. Martinem Zielinou) jsme velmi rádi, že bylo díky projektu Iniciace mezioborového potenciálu psychologie – inovace odborné přípravy studentů UP pro praxi (CZ.1.07/2.2.00/28.0143) možné tento nový předmět integrovat do současné nabídky vyučovaných předmětů na Katedře psychologie FF. Kyberpsychologii lze jednoduše vymezit jako vědu o lidech, počítačích a psychologii jejich interakcí nebo také jako oblast psychologie se zaměřením na studium účinků kyberprostoru a informačních komunikačních technologií na chování lidí a společnosti obecně. Mezi vyučovaná témata předmětu spadají: virtuální realita, on-line identita, kybersex, kyberšikana, pozitivní a negativní dopad technologií na člověka, transformace lidské komunikace, sociální sítě, zpracování informací v procesu učení, online hraní, internetová závislost, on-line terapie a poradenství aj.
Kyberpsychologie je disciplínou vyučovanou v souladu s udělenými akreditacemi pro prezenční a kombinované studium jednooborové psychologie na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Studenti si v předmětu osvojují znalosti a kompetence v souvislosti s působením lidského faktoru v kyberprostoru a výzkumu v dané oblasti. Zájemci mohou zvýšit své uplatnění ve vědecko-výzkumných pracovištích, podílet se na vývoji a využití virtuální reality nejen v psychologických oborech, ale i v aplikovaném výzkumu. 

Jak dosud funguje laboratoř virtuální reality a v čem bude spočívat jeho inovace?

Současná podoba laboratoře Katedry psychologie FF obsahuje celou řadu moderních zařízení a systémů zaměřených například na oblasti dopravní psychologie, neuropsychologie nebo psychofyziologie (více na http://old.psych.upol.cz/vyzkum/laborator/).  V rámci systému virtuální reality je 

Katedra psychologie FF v současné podobě schopna zajistit teoretickou i praktickou výuku a výzkumnou činnost studentů. Specializované laboratorní pracoviště je vybaveno systémem BIOPAC, VR200-INTRO-W, oční kamerou a HMD přilbou. Kromě hardwarového vybavené se jedná o řadu systémů, které napomáhají modelovat a využít simulaci virtuální reality (např. Wizard 5, Phyton). V rámci pohybu v kyberprostoru využíváme snímačů Kinect a Wand.

 

Dynamický vývoj v této oblasti však vyžaduje pořízení některých nových systémů, a to jak ve směru přiblížení plně imerzivní virtuální realitě, tak i plánovaným výzkumným záměrům.

Zamýšlená inovace má celkem sedm vzájemně provázených cílů.

1. Inovace předmětu. Po obsahové stránce bude možné hodiny více specializačně tematicky zaměřit. Po praktické stránce budou mít studenti možnost pracovat, nejen ve smyslu zážitku, s jednotlivými zařízeními, měřením signálů, ale i jejich následnou analýzou a interpretací. Díky nákupu zamýšleného laboratorního vybavení bude studentům ve výuce umožněno řešit řadu experimentálních situací. Po časové stránce dojde k navýšení časové dotace výuky v předmětu v laboratoři. Po stránce spolupráce s ostatními pedagogy, možnosti využití v dalších předmětech a společně zamýšlených projektech.

2 Zvýšení zájmu a motivace studentů do aktivního zapojení plánovaných výzkumů a témat diplomových prací z Kyberpsychologie.

3. Rozvoj stávající laboratoře. Ten bude spočívat v podobě nákupu teplotního čidla pro systém Nexus 10, rozšíření modulu BIOPAC o jednotky STP 100 C a ERS 100 C, dvě nové virtuální přilby a specializovaná zařízení určená pro snímání pohybu rukou a intuitivního ovládání interaktivních objektů ve virtuálním prostředí. V rámci softwaru se bude jednat o dílčí emulátory pro 3D zobrazení.

4. Nákup odborných knih spojených s výukou se zaměřené na Kyberpsychologii. Vznik lokální knihovny pro podporu předmětu, studium a výzkum předmětu Kyberpsychologie.

5. Kompletace zařízení a instalace softwarů v laboratoři virtuální reality (např. dlouho očekávaného pohybového systému Virtuix Omni).

6. Proškolení pedagogů zaměřené na novinky v možnostech využití přístrojů a nabídku témat pro experimentální činnost studentů.

7. Prezentace laboratoře virtuální reality včetně realizovaných experimentálních projektů studentů včetně podpoření výzkumného a publikačního potenciálů.

Realizace projektu zajistí úroveň výuky řady předmětů (kyberpsychologie, sociální psychologie, psychofyziologie a neuropsychologické rehabilitace kognitivních funkcí) na Filozofické fakultě UP v Olomouci dle soudobých trendů. Studenti získají nejen praktické kompetence, ale podpořena bude zejména jejich experimentální a výzkumná činnost. Díky tomu bude posílen kredit pracoviště jakožto přední vzdělávací a výzkumné instituce v oboru, který se v České republice teprve rozvíjí. V současné době nejsou uvedená zařízení pro vzdělávání a výzkum, v takto komplexním uspořádání, dostupná na žádném jiném pracovišti v ČR.


*Mezi další úspěchy na tomto poli se řadí i publikace, která Dr. Šmahajovi vyšla na konci roku 2014. O knize Kyberšikana jako společenský problém si můžete přečíst více zde.

*Taktéž si můžete přečíst článek autora v Československé psychologii.

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě

Napsat komentář

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/blog/okenko-do-kyberpsychologie/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »