Centrum poradenství pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy Zlín

garant katedry: PhDr. Marek Kolařík, Ph.D.
vedoucí organizace: Mgr. Jarmila Hasoňová, ředitelka
kontaktní osoba: Mgr. Milena Vyhlídalová, DiS.
kontaktní adresa: U Náhonu 5208, 760 01 Zlín
kontaktní telefon: +420 577 210 809, +420 777 219 150
kontaktní email: info@centrum-poradenstvi.cz
www stránky: http://www.centrum-poradenstvi.cz/

logo

O NÁS

Centrum poradenství pro rodinné a partnerské vztahy, příspěvková organizace, poskytuje služby odborného sociálního poradenství a intervenční centrum.

V rámci odborného sociálního poradenství je jedná o služby:

  • Poradenského centra – které se věnuje osobám, které se nacházejí v sociální tísni nebo psychické krizi, nejsou schopny je zvládat a řešit vlastními silami a jsou ohroženy sociálním vyloučením a ztrátou motivace nebo schopností optimálně fungovat v osobním životě i ve společnosti. Jedná se zejména o rodiny s dětmi, manžele, partnery i jednotlivce, kteří mají problémy a těžkosti v osobním životě, v manželském, partnerském a rodinném soužití i v jiných mezilidských vztazích.
  • Centra mediace – které poskytuje pomoc osobám, které se dostaly do nepříznivé sociální situace vlivem probíhajících vzájemných konfliktů a sporů v rodinných, manželských, partnerských a mezigeneračních vztazích. Jde o mimosoudní řešení konfliktů a sporů v rodině za účasti nestranného odborníka – rodinného mediátora.
  • Centra náhradní rodinné péče – které poskytuje služby náhradním rodičům (pěstounům nebo osvojitelům) a jejich blízkým, dětem v náhradních rodinách, osobám v evidenci žadatelů o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a zájemcům o všechny typy náhradní rodinné péče.

Intervenční centrum – poskytuje odbornou pomoc a podporu osobám, které jsou ohroženy násilných chováním ze strany osoby blízké nebo osoby, která s nimi žije ve společném obydlí, jež se vlivem domácího násilí dostaly do sociálně nepříznivé situace. Jsou to osoby ohrožené nebo již vystavené psychickému, fyzickému, sexuálnímu či ekonomickému domácímu násilí.

O PRAXÍCH:

V rámci studentských praxí můžeme nabídnout „ochutnávku“ naší činnosti. Studenti mohou navštívit všechna naše pracoviště na území Zlínského kraje a seznámit se se všemi službami, které poskytujeme. V případě souhlasu našich klientů se mohou účastnit i náslechů jednotlivých konzultací vedených odbornými pracovníky naší organizace. Dále mohou studenti využívat možnosti odborných konzultací s pracovníky všech služeb. 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/centrum-poradenstvi-pro-rodinu-manzelstvi-a-mezilidske-vztahy-zlin/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »