prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.

Professor

Guarantor of the study in the field of psychology

E- mail panajotis.cakirpaloglu@upol.cz
Phone  +420 585 633 517
Office hour WEN 10 – 12 a.m.
Office number 3.22

 

Prof. Panajotis Cakirpaloglu specializes in social and personal psychology, psychological axiology, developmental neuropsychology and political psychology. In 1989 in the field of social psychology he realized the project “Social Stratification and Social Behavior in Macedonia” – a topic of his candidacy, as well as a project and a monograph with the title “Elections in Macedonia 1989”. In 2012, he published the monograph “Introduction to Personality Psychology” (ed. Grada), and in 2013 he also published an electronic book “Selected Chapters of Personality Psychology” (UP Olomouc). In the field of psychological axiology in 2004 he published the monograph “Psychology of Values” (Votobia). in 2009 the second supplementary edition of “Psychology of Values” (UP Olomouc) was published. In the field of developmental neuropsychology he realized an UNESCO’s long-term research project “Early Diagnosis of ADDH” – where printed outputs in foreign impact journals have been realized. Further valorization of this specialization is a specialization within ILF in Prague under the leadership of prof. J. Langmeier and Z. Matějček. He defended the doctoral thesis at the Faculty of Medicine in Belgrade (1991) and he gained the title Dr.Sc. Within the framework of political psychology, he conducts research on psychological processes of the public opinion, prognosis of an electoral preferences, political and media persuades and as well manipulation of the public opinion. Between the years 2015 and 2016 he was the principal investigator of the GAČR project: Mobbing as a refined form of aggression at the workplace (No. 15-18469). The main output is the monograph “Mobbing in the workplace in the Czech Republic: Theory, Research and Practice” (Palacký University, 2016). In his previous educational work, he has been supervising more than 100 diploma theses, 13 doctoral dissertations and 1 postdoctoral thesis. In the past, he has completed lectures on clinical, political or personality psychology at foreign universities in the US, Portugal, Macedonia, or Serbia.

Publishing activities (2012 – 2017):

Monographs and books:
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S., ZIELINA, M.: Šikana na pracovišti v České republice: Teorie, výzkum a praxe. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2016. s. 1 – 176. ISBN: 978-80-244-5080-3.
ŠMAHAJ, J., CAKIRPALOGLU, P.: Význam motivace v pojetí osobnosti. Teoretický, výzkumný a aplikační rozměr. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 2015. s. 1 – 70. ISBN 978-80-244-4790-2.
CAKIRPALOGLU, P.: Osobnost adolescenta. In Protektivní rizikové osobnostní rysy u adolescentů (M. Dolejš Eds..). Olomouc FF UP, 2014, s. 7 – 19. ISBN 978-80-244-4181-8.
FLAŠKA, K., CAKIRPALOGLU, P.: Identification of the Multidimensional Model of Subjective Time Experience. In International studies in time perspective (V. Ortuño, P. Cordeiro Eds.). Coimbra Univ. Press, 2013, s. 259-273. ISBN 978-989-26-0668-2.
ŠMAHAJ, J., CAKIRPALOGLU, P., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S., OČENÁŠKOVÁ, V. Specifika kyberšikany u vysokoškolských studentů. In Rizika internetové komunikace v teorii a praxi. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2013, s. 53-81. ISBN: 978-80-244-3571-8.
CAKIRPALOGLU, P. Vybrané kapitoly psychologie osobnosti. Olomouc: Univerzita Palackého, 2013. s. 1 – 166. ISBN 978-80-244-3518-3.
CAKIRPALOGLU, P. Úvod do psychologie osobnosti. Praha: Grada Publishing, a.s., 2012. s. 1 – 287. ISBN 978-80-247-4033-1.
OBEREIGNERŮ, R., ČÁP, D., KRAUSOVÁ, V., CAKIRPALOGLU, P., BALABAN CAKIRPALOGLU, I. et al. Vybrané ukazatele sociální zralosti osobnosti v projektivních psychodiagnostických metodách. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2016, s. 1 – 187. ISBN: 978-80-244-4844-2.
FLAŠKA, K., CAKIRPALOGLU, P.: Identification of the Multidimensional Model of Subjective Time Experience. In International studies in time perspective (V. Ortuño, P. Cordeiro Eds.). Coimbra Univ. Press, 2013, s. 259-273. ISBN 978-989-26-0668-2.

Impacted articles:
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S., ZIELINA, M. Šikana na pracovišti: reliabilita a validita českého překladu revidované verze Dotazníku negativních aktů – NAQ-R. Československá psychologie 2017, LXI, č. 6. s. 546 – 558.
MULLER, I., HRON, K., FISEROVA, E., SMAHAJ, J., CAKIRPALOGLU, P., & VANCAKOVA, J. Interpretation of Compositional Regression with Application to Time Budget Analysis. arXiv: 1609.07887–1609.07887. 2016. (Google scholar).
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S., ZIELINA, M., SLAVÍČEK, O. Šikana na pracovišti v České republice: modely empirického odhadu výskytu a psychologického dopadu viktimizace. Československá psychologie (v recenzním řízení).

Articles in foreign peer-reviewed scientific journals:
FLAŠKA, K., CAKIRPALOGLU, P. Subjective time experience in depression and mania. A controled experimental study. AVANCES EN PSICOLOGÍA CLÍNICA. 2013. Libro de capítulos del VI Congreso Internacional y XI Nacional de Psicología Clínica. Facultad de Psicología. Universidad de Granada. 18011, Granada (España) 2013, s. 978 – 986, ISBN: 978-84-695-6987-0.

Articles in domestic peer-reviewed journals:
CAKIRPALOGLU, P., KOŘÍNEK, R. Předškolní vzdělávání a školní zralost dětí ze sociálně znevýhodněného prostředí. Psychologie a její kontexty. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 2014, s. 3 – 16. Vol. 5 (Supplement). ISSN 1803-9278 (print); ISSN 1805-9023 (online)
ŠRÁMKOVÁ, L., CAKIRPALOGLU, P. Adaptation of the Physical Appearence and the Body Image Rating Scale for the Czech Context. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě: Psychologie a její kontexty 6 (2), 2015, 95–109.
ŠRÁMKOVÁ, L., CAKIRPALOGLU, P., PROCHÁZKA, R. Vnímání atraktivity a vlastní body image. Psychologie pro praxi. Praha: Karolinum 2016, 1 – 2, s. 9 – 19. ISSN: 1803-8670.
CAKIRPALOGLU, P. Integrující pojetí lidské přirozenosti v psychologii. Aplikovaná psychologie. Vysoká škola aplikované psychologie, Praha. 2016, 1, 34-42, ISSN: 2336-8276.
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S., COUFALOVÁ D. Šikana na pracovišti a právní ochrana zaměstnanců v České republice. Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě: Psychologie a její kontexty, 2016, 7 (1), 19 – 36, ISSN: 1805-9023.
KUNDRÁT, J., CAKIRPALOGLU, P. Psychologická vzdálenost v kontextu vzdělávání. E-psychologie. Českomoravská psychologická společnost. 2016, 10, 3, 34 – 43, ISSN: 1802-8853.
ŠMAHAJ, J., CAKIRPALOGLU, P. Pracovní motivace: teorie, praxe a nové výzkumné perspektivy a směřování. E-psychologie. Českomoravská psychologická společnost. 2015, 9, 4, 24 – 37, ISSN: 1802-8853.

Articles in conference proceedings:
ŠMAHAJ, J., CAKIRPALOGLU, P., OČENÁŠKOVÁ, V., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S. Psihosocijalne dimenzije elektronskog zlostavljanja kod studenata visokih škola u Češkoj. (Psychosociální rozměry kyberšikany u vysokoškolských studentů v ČR). In Naše stvaranje. Aleksinac : Visoka škola za vaspitače strukovih studija, 2013, s. 33-42. ISBN 978-86-7746-367-0. (in serbian).
FLAŠKA, K., CAKIRPALOGLU, P. Vliv charakteristiky hudebních podnětů na subjektivní časovou zkušenost. In Neusar, A. Charvát, M. Dolejš, M. Janečková, D. Procházka, R. PhD existence III: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 186-193. ISBN 978-80-244-3778-1.
FLAŠKA, K., CAKIRPALOGLU, P. Subjektivní plynutí času u afektivních poruch. In Heller, D. Kotrlová, J. Sobotková, I. Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi – respekt, vzájemnost, sdílení. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností, 2013, s. 229-237. ISBN 978-80-244-3492-6.
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J. Postoje k psychologům a lékařům. In Dolejš, M. CHARVÁT, M. Neusar, A. Bendová, K. Maierová, E. PhD existence II: česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012, s. 137-151. ISBN 978-80-244-3037-9.
FÜLEPOVÁ, M., CAKIRPALOGLU, P. Časová perspektiva a vnímaná vlastní zdatnost v procesu kariérového rozhodování. In Neusar, A. PhD existence III. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013, s. 62-72. ISBN 978-80-244-3778-1. 16.
ŠRÁMKOVÁ, L.., CAKIRPALOGLU, P. Postoje k dopravní policii ČR. In PHD EXISTENCE 2014: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech – Sborník příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014, s. 157-166. ISBN 978-80-244-4224-2.
ŠRÁMKOVÁ, L.., CAKIRPALOGLU, P. Směry agrese u dopravních policistů a použití Rosenzweig PFT (C-W) ve výzkumu. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy o doktorandech – Sborník příspěvků Olomouc FF UP, 2015, s. 156 -162. ISBN 978-80-244-4694-3.
JOKL, J., VACKOVÁ, K., CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J.: Co je málo a co už je moc? In PHD EXISTENCE 2014: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy o doktorandech – Sborník příspěvků Olomouc FF UP, 2014, s. 35 – 43. ISBN 978-80-244-4224-2.
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., DOBEŠOVÁ – CAKIRPALOGLU, S., LEMROVÁ, S. Mobbing jako rafinovaná forma šikany na pracovišti ve vybraných krajích ČR. Sborník mezinárodní odborná konference Psychologie práce a organizace – Kvalita pracovního života (20 – 22. 5. 2015). Praha 2015 s. 66 – 76. ISBN 978-80-7378-309-9.
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., DOBEŠOVÁ – CAKIRPALOGLU, S., LEMROVÁ, S. Problematika mobbingu ve vybraných krajích ČR a současné teoretické koncepty. Psychologické dny 2015 – Piešťany: Rozhodovanie v živote človeka (Ed. Ivan Sarmány-Schuller). Zborník príspevkov. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, 2015, s. 29 -36. ISBN: 978-80-88910-53-4.
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., DOBEŠOVÁ – CAKIRPALOGLU, S., LEMROVÁ, S. Šikana, úzkost a deprese mezi zaměstnanci ve vybraných krajích ČR. Škola a zdraví v 21. století, 2015, Vol. I, 34 – 43.
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S., ZIELINA, M. Contemporary Issues of Mobbing in Selected Regions in Czech Republic. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings, ISBN 978-619-7105-70-4 / ISSN 2367-5659, 24-31 August, 2016, Book 1 Vol. 1, 101-108 pp, DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B11/S01.013.
CAKIRPALOGLU, P., ŠMAHAJ, J., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S., ZIELINA, M. Workplace Bullying and the Legal Protection of Workers in the Czech Republic. In 3rd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM 2016, www.sgemsocial.org, SGEM2016 Conference Proceedings. ISBN 978-619-7105-70-4 / ISSN 2367-5659, 24-31 August, 2016, Book 1 Vol. 1, 463-472 pp, DOI: 10.5593/SGEMSOCIAL2016/B11/S01.060
ŠMAHAJ, J., ZIELINA, M., CAKIRPALOGLU, P., DOBEŠOVÁ CAKIRPALOGLU, S. Šikana na pracovišti v České republice: výskyt, dopad a specifika. Psychologické dny 2016: Možnosti a hranice psychologie: Sborník z konference. Olomouc: Univerzita Palackého. s. 320 – 338. ISBN 978-80-244-5164-0.
VÁVRA, O., KOZÁKOVÁ, L., ŠMAHAJ, J., CAKIRPALOGLU, P. Migrační vlna v Evropě z pohledu české veřejnosti. PHD EXISTENCE 2016 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník příspěvků Olomouc FF UP, 2016, s. 99 -106. ISBN 978-80-244-4963-0.
KUNDRÁT, J., CAKIRPALOGLU, P., ROJKOVÁ, Z., PAULÍK, K. Psychologická vzdálenost jako nástroj zjišťování postojů u žáků. PhD EXISTENCE 2017 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník příspěvků Olomouc FF UP, 2017, s. 186 -193. ISBN 978-80-244-5174-9.
ŠMAHAJ, J., CAKIRPALOGLU, P. Adaptace škály vnitřní a vnější pracovní motivace a možnosti jejího využití z pohledu teorie sebeurčení. Psychologie práce a organizace 2015 – Kvalita pracovního života. Sborník (5). Praha: MATFYZPRESS, Matematicko-fyzikální fakulty, Univerzity Karlovy v Praze. 2015, s. 308 – 314.

Editorial/review activities:
RECENZE MEZINÁRODNÍHO TEMATICKÉHO SBORNÍKU: Socijalizacija u uslovima društvene krize. (Socializace v podmínkách společenské kríze). FF Univerzity v Prištině. Kosovska Mitrovica, 2012. s. 1 – 273. ISBN: 978-86-80273-82-2.
RECENZE MONOGRAFIE: Mgr. et Mgr. Petr Mikoška: Člověk, psychoterapie a pedagogika v přístupu C. R. Rogerse. 2014 ISBN: 978-80-87853-17-7.
RECENZE STUDIJNÍHO TEXTU: Šmahaj Jan a Zielina Martin (Eds.) Úvod do kyberpsychologie. 2015. ISBN:978-80-244-4514-4.
RECENZE SBORNÍKU PŘÍSPĚVKŮ Z MEZINÁRODNÍ KONFERENCE: Psychologické aspekty pomáhání 2014. Ostrava: Ostravská Univerzita v Ostravě, 2015. s. 1 – 234. ISBN: 978–80–7464–736–9.
RECENZE MONOGRAFIE: Karel Paulík: PSYCHOLOGIE LIDSKÉ ODOLNOSTI – 2., Přepracované a doplněné vydání. Praha, Grada, 2017, s. 1 – 368. ISBN: 978-80-247-5646-2.
RECENZE MONOGRAFIE: Martin Seitl, Martin Lečbych: Lidská pohybová determinanta v Rorschachově metodě. Olomouc, 2016, Univerzita Palackého. s. 1 – ISBN: 978–80–244–4929–6.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

The QR code of the page.
old.psych.upol.cz/en/o-nas/lide/prof-phdr-panajotis-cakirpaloglu-drsc/

your message *

name *

spam protection *
captcha

e-mail *