(Čeština) Navazující magisterské studium

Klinická psychologie

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr
Klinická praxe 1 (A)

Psychologie zdraví a nemoci (A)

Aplikovaná psychodiagnostika 1 (A)

Obecná psychofyziologie (B)

Psychoonkologie a pacient se somatickým onemocněním (B)

Rorschachova metoda 1 (B)

Vývojová neuropsychologie (B)

Somatopatologie (B)
Komparativní psychologie osobnosti (A)

Psychoterapie dětí 1 (A)

Adiktologie 1 (B)

Diferenciální diagnostika (B)

Klinická praxe 2 (B)

Psychohygiena (B)

Rorschachova metoda 2 (B)

Speciální otázky psychofyziologie (B)
Neuropsychologie (A)

Teorie poruch osobnosti (A)

Adiktologie 2, nealkoholické drogy (B)

Forenzní a penitenciární psychologie (B)

Psychologie genderu a sexuality (B)

Neuropsych. rehab. kognitivních funkcí (B)

Rorschachova metoda 3 (B)

Sexuální psychologie (B)
Gerontopsychologie (A)

Pedagogická a školní psychologie

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr
Pedagogická psychologie (A)

Pedagogicko-psychologické poradenství, praxe (B)

Didaktika psychologie (C)

Psychologie pro učitele (C)

Školní psychologie (A)

Základy speciální pedagogiky pro psychology (B)

Pedagogickopsychologické poradenství (A)

Psychoterapie a poradenství

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr
Obecná psychoterapie (A)

Aplikovaná psychoanalýza (B)

Kyberpsychologie (B)

Psychologie rodiny (B)

Supervizní seminář 1 (B)

Úvod do psychoanalytických teorií (B)

Pedagogickopsychologické poradenství, praxe (B)

Manželské a rodinné poradenství (A)

Psychoterapie dětí 1 (A)

Internetové poradenství (B)

Psychologické poradenství v sociálních službách – stáž (B)

Speciální otázky psychoanalytické teorie (B)

Speciální psychoterapie (B)

Supervizní seminář 2 (B)

Psychologie sportu (B)

Pedagogickopsychologické poradenství (A)

Krizová intervence (B)

Psychologie v náhradní rodinné péči (B)

Psychoterapie dětí 2 (B)

Manažerská psychologie

1. ročník nMgr. 2. ročník nMgr.
Zimní semestr Letní semestr Zimní semestr Letní semestr
Řízení lidských zdrojů 1 (A) „MBA“

Sociální psychologie práce (A)

Řízení lidských zdrojů 2 (A) „MBA“

Ekonomická psychologie (B) „MBA“

Manažerská psychologie 1 (B) „MBA“

Organizační kultura (C) „MBA“

Praxe v psychologii práce (B)

Psychologie trhu a reklamy (B)

Dopravní psychologie 1 (B)

Inženýrská psychologie (B)

Manažerská psychologie 2 (B) „MBA“

Praxe v psychologii řízení (B)

Psychologie a výběr zaměstnanců (B) „MBA“

Work-life balance (C) „MBA“

Dopravní psychologie 2 (B)

Týmová práce (B)

Některé předměty v rámci oblasti „Manažerská psychologie“ jsou rovněž součástí uceleného studijního modulu „MBA“ . Více informací je k dispozici na http://psych.upol.cz/vyzkum/rozvojove-projekty/mba/

Sorry, this entry is only available in Czech.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

The QR code of the page.
old.psych.upol.cz/en/studium/navazujici-magisterske-studium/

your message *

name *

spam protection *
captcha

e-mail *