Československá SVOČ v Praze

10. 06. 2015 / Lucie Reichová / Rubrika: Fotogalerie / Přečteno 2 705x

Československá SVOČ v Praze

Ve dnech 14. a 15. května pořádala Katedra psychologie Univerzity Karlovy 15. ročník mezinárodní soutěže Studentské vědecké a odborné činnosti a 16. ročník Celoslovenskej soutěže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti. Spolupořadateli obou soutěží byla Slovenská psychologická společnost při SAV a Českomoravská psychologická společnost.

Mezinárodní soutěžní kolo slavnostně zahájil ve čtvrtek prorektor Univerzity Karlovy v Praze Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. Následně své úvodní slovo pronesla také děkanka FF UK v Praze Doc. Mirjam Friedová Ph.D. a jeho excelence velvyslanec Slovenské republiky v ČR Peter Weiss.

Po úvodním přivítání následovaly dvě sekce prezentací jednotlivých studentských příspěvků. V prvním bloku své příspěvky představili soutěžící z navazujícího magisterského studijního programu, druhá sekce byla určena pro studenty, kteří navštěvovali bakalářský stupeň studia. Každý příspěvek hodnotila početná porota složená ze zástupců jednotlivých zúčastněných organizací a kateder. Za Katedru psychologie FF UP zasedl v porotě PhDr. Daniel Dostál, Ph.D.

O zajímavé příspěvky z různých oblastí psychologie rozhodně nebyla nouze. Studenti se ve svých pracích zabývali různými tématy, spojující ale všem bylo psychologické zaměření. Naši katedru úspěšně reprezentovaly dvě studentky – Bc. Tereza Sadková a Bc. Jaroslava Suchá. Tereza se se svým příspěvkem, který nesl název Rozpoznávání emocí ve vztahu k celkové emoční inteligenci, umístila na prvním místě v bakalářské sekci. Jaroslava s příspěvkem zabývajícím se vztahem mezi sebehodnocením, impulzivitou a rizikovým chováním u čtrnáctiletých žáků v ČR získala místo třetí ve stejné kategorii.

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/fotogalerie/ceskoslovenska-svoc-v-praze/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »