Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje

garant katedry pro ZSOL: doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc.
vedoucí organizace: plk. Ing. Karel Kolářík, ředitel
kontaktní osoba: mjr. Mgr. David Dohnal, psycholog
kontaktní adresa: Wolkerova 6, Prostějov
kontaktní telefon: 721 810 474, 950 775 191
kontaktní email: david.dohnal@zsol.cz
www stránky: http://www.hzscr.cz

O NÁS:

Psychologická služba u hasičských záchranných sborů vznikla oficiálně v roce 2003. Zabýváme se třemi základními koncepčními body:

1. Pořizováním podkladů pro personální práci – diagnostická vyšetření uchazečů, na specifické funkce a pro výběr managementu

2. Posttraumatickou péčí o příslušníky a občanské zaměstnance Hasičského záchranného sboru Olomouc-kého kraje – vycházíme ze systém Critical incident stress management v rámci něhož cvičíme příslušníky na poskytování kolegiální podpory při náročných zásazích a případně používáme specifické metody pro redukci stresu po traumatizujících událostech

3. Posttraumatickou péči osobám zasaženým mimořádnou událostí – poskytujeme psychologickou první pomoc lidem, kteří prožívají traumatickou událost. Péči nabízejí členové týmu posttraumatické péče, ale i hasiči, kteří projevili zájem a nechali se vycvičit v kurzu První psychické pomoci.

O PRAXÍCH:

V průběhu praxe se student podrobně seznámí s metodikou vyšetřování uchazečů k HZS ČR, dále bude seznámen i s ostatními druhy psychologických vyšetření, které na našem pracovišti realizujeme. Během praxe si student vyzkouší zadávání a vyhodnocování jednotlivých psychodiagnostických nástrojů. Naučí se psát zprávu z vyšetření ve struktuře metodiky HZS. Dále bude seznámen s vyhláškou 487/2004 Sb. o osob-nostní způsobilosti pro práci v bezpečnostních sborech a její interpretací pro HZS ČR.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe v  oblasti psychologie práce a organizace

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/hasicsky-zachranny-sbor-olomouckeho-kraje/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »