Mana, o. s.

 

Mana, o. s.

garant katedry pro Mana PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.
vedoucí organizace: Kristýna Jurášová
kontaktní osoba: Martina Nedělníková
kontaktní adresa: Dolní náměstí 51/15, Olomouc
kontaktní telefon: +420 774 403 431
kontaktní email: nedelnikova@manaol.cz.
www stránky: www.manaol.cz

O NÁS:

Psychosociální centrum poskytuje ambulantní formou sociálně aktivizační služby pro osoby s chronickým duševním onemocněním s diagnózou v oblasti psychóz. Posláním služby je především dlouhodobá stabilizace zdravotního stavu klienta. Tím, že kontakt s klienty centra bývá velmi intenzivní a častý, daří se pracovníkům centra zaznamenávat drobné odchylky v chování a prožívání klientů. Registrací těchto změn a citlivou prací s klientem můžeme zabránit rozvoji další ataky a sekundárně v důsledku toho i snížit případný podíl psychiatricky nemocných na sociálně patologických jevech. Aktivity Psychosociálního centra také přispívají k větší motivaci klientů směrem k aktivnějšímu a samostatnějšímu fungování v životě. Služby tím výrazně přispívají k prevenci sociálního vyloučení.

Pracovní tým tvoří dva sociální pracovníci, kteří úzce spolupracují se sítí odborníků v oblasti psychiatrie. V kontaktu s klientem (klienty) využíváme z větší části skupinovou formu konzultací, kdy jsou se souhlasem klienta přítomni i ostatní návštěvníci Centra. V případě potřeby konzultujeme individuálně. S každým klientem vytváříme střednědobý individuální plán, jehož cíle pomáháme plnit.

V současné době poskytujeme dvě služby, a to sociální rehabilitaci společně se sociálně aktivizačními službami (terénní práce). Pracovní multidisciplinární tým tvoří dva sociální pracovníci, psycholog, peer konzultant a zdravotní sestra.

O PRAXÍCH:

Studentům na praxi můžeme nabídnout komplexní vhled do fungování našeho zařízení (klientská dokumentace, možnost realizace výzkumných záměrů, přímý kontakt s klienty) podle těchto zásad a principů:

  • Veřejná přístupnost ke službě – služby jsou otevřené, lehce dostupné a přístupné.
  • Model Public Health (Ochrana veřejného zdraví) – ctí principy ochrany zdraví.
  • Bio-psycho-socio-spirituální model – nahlíží na život v jeho celistvosti.
  • Individuální přístup k uživateli služeb – služby jsou vždy individualizovanou zakázkou.
  • Respektování volby a svobodné vůle uživatele služby – veškeré činnosti jsou dobrovolnou volbou stvrzované vzájemnou dohodou.
  • Dodržování práv uživatele služeb – dbáme na dodržování etického kodexu.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe v  oblasti manželského a rodinného poradenství (psychologie v sociálních službách).

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/mana-o-s/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »