O nás

Poslání 

Vzdělávat a rozvíjet studenty v souladu s aktuálními vědeckými poznatky a potřebami praxe a realizovat kvalitní vědeckovýzkumnou činnost s cílem přispět k obohacení psychologické vědy.

Hodnoty

Akademická svoboda
Etické principy
Vědecká poctivost
Otevřenost vůči novému
Vzájemná solidarita a respekt
Úcta k tradicím katedry

Vize

Katedra psychologie FF UP v Olomouci chce být v roce 2018:

  • renomované pracoviště pro psychologický výzkum a vzdělávání v regionu Střední Evropy,
  • pracoviště zachovávající kontinuitu dobrých mezilidských vztahů a tradic katedry,
  • pracoviště reagující na potřeby společenské praxe

Brožura ke stažení

Historie olomoucké katedry psychologie

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »