doc. PhDr. Matúš Šucha, PhD.

E- mail matus.sucha@upol.cz
Telefon  +420 585 633 512, 777 597 665
Konzultační hodiny úterý 12.00 – 13.00 hodin, středa 10.30 – 11.30 hodin
Pracovna 3.18

Odborná profilace

Doc. Šucha se profesně orientuje na problematiku dopravní psychologie, lidského faktoru v dopravě a na problematiku manažerského poradenství. Výzkumně se zaměřuje na oblast dopravní psychologie, bezpečnosti v dopravě a městskou mobilitu. Je akreditovaným koučem (MŠMT ČR), dopravním psychologem (MDČR), psychoterapeutem (absolvent pětiletého výcviku integrativní skupinové psychoterapie), mentorem Europsy pro oblast dopravní psychologie a soudním znalcem v oblasti se specializací dopravní psychologie. Vyučuje předměty v oblasti manažerské psychologie a poradenství, ekonomické psychologie a dopravní psychologie. Je odborným garantem postgraduálního vzdělávání v oblasti dopravní psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci. Je žákem a účastníkem mentorského programu dopravní psychologie u profesora Ralfa Rissera (Univerzita Lund, Švédsko).

Je řešitelem nebo spoluřešitelem několika národních a mezinárodních výzkumných projektů v oblasti dopravní psychologie. Publikoval více než 50 odborných textů v oblasti dopravní psychologie a manažerské psychologie. V roce 2009 publikoval kolektivní monografii Agresivita na cestách, v roce 2013 monografii Dopravní psychologie pro praxi (Grada, 2013), v roce 2015 monografii Metody pro dopravněpsychologické vyšetření – Posuzování psychické způsobilosti k řízení (Hogrefe, 2015), v roce 2016 Terminologický a výkladový slovník dopravní psychologie (UP, 2016).

Je členem mnoha prestižních mezinárodních organizací, které působí v problematice dopravní bezpečnosti. Mezi nejvýznamnější patří Nordic Traffic Safety Academy (NTSA), The international council on alcohol, drugs and traffic safety (ICADTS), Traffic Psychology International (TPI), Deutsche Gesselschaft für Verkehrpsychologie (DGVP), nebo International Co-operation on theories and concepts in traffic safety (ICTCT).

1. Přehled publikační činnosti (PDF) (česká verze) – ke dni 1. 7. 2019

2. Publication list (PDF) (English version) – as of 1. 7. 2019

3. Profesní životopis (PDF) (česká verze) – ke dni 1. 7. 2019

4.Curriculum Vitae (PDF) (English version) – as of 1. 7. 2019

5. Potvrzení o absolvování supervize v oblasti Dopravní psychologie vedené prof. Risserem ve Vídni

Témata pro diplomové práce pro rok 2019/2020

 

Vyučované a garantované předměty

Sylaby předmětů jsou k dispozici v IS STAG po zadání zkratky katedry (PCH) a zkratky předmětu.

Vyučované předměty:

KAE/UZP Jak se stát úspěšným zaměstnancem?  ZS i LS
KAE/UZS Jak se stát úspěšným zaměstnancem?  ZS i LS
PCH/DP1 Dopravní psychologie 1  ZS
PCH/DP1N Dopravní psychologie 1  ZS
PCH/DP2 Dopravní psychologie 2  LS
PCH/DP2N Dopravní psychologie 2  LS
PCH/EPSY Ekonomická psychologie  LS
PCH/EPSYN Ekonomická psychologie  LS
PCH/KOUC Koučink  ZS
PCH/MZPP2 Manažerská psychologie 2  ZS
PCH/PPRB Psychologie práce  LS
PCH/USTP Úvod do studia psychologie  ZS

Garantované předměty:

PCH/APZA1 Aplikovaná psychoanalýza 1  ZS
PCH/FPPN Forenzní a penit. psychologie  ZS
PCH/HYGA Psychohygiena  ZS i LS
PCH/PSYS Psychologie sportu  LS
PCH/PSYSN Psychologie sportu  LS
PCH/SM1 Self management 1  ZS
PCH/SM2 Self management 2  LS
PCH/ZPPMN Znalec.praxe, právní minimum  ZS
PCH/ZPPM Znalecká praxe, právní minimum  ZS

 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/369-2/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »