doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc.

Členka katedry – Vedoucí výzkumné oblasti vývojové psychologie a psychologie rodiny

E- mail irena.sobotkova(at)upol.cz
Telefon  +420 585 633 522
Konzultační hodiny pondělí 13 – 14 hodin
Pracovna 3.23

Odborná profilace

Doc. Sobotková se zaměřuje hlavně na psychologii rodiny a vývojovou psychologii.  V roce 2015 získala profesní kvalifikaci poradce pro pozůstalé. Její výzkumná činnost se týká zejména diagnostiky funkčnosti rodin, rodinné resilience a oblasti náhradní rodinné péče. V roce 2010 byla spoluřešitelkou projektu Práce a rodina – souvislosti mezi zvládáním nároků pracovního a rodinného života a životní spokojeností (IGA, FF UP). V roce 2012 byla hlavní řešitelkou projektu Biologická a pěstounská rodina: pohled dospělých, kteří byli vychováni mimo vlastní rodinu (IGA, FF UP). V letech  2015-2017 byla zapojena do interdisciplinárního výzkumného projektu Grantové agentury ČR s názvem Rodinná paměť a mezigenerační přeměna identit. Je šéfredaktorkou odborného elektronického časopisu  E-psychologie, který vydává Českomoravská psychologická společnost od r. 2007.

 

Publikační činnost: Aktualizace 2. 9. 2019

Životopis

Narodila se 2. 3. 1964 v Olomouci. V roce 1986 absolvovala studium psychologie na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (tehdejší UJEP). Po roční stáži na oddělení vývojové psychologie Psychologického ústavu ČSAV v  Praze  se stala r. 1987 členkou Katedry psychologie FF UP v Olomouci. V roce 1991 obhájila kandidátskou disertační práci; r. 2003 se habilitovala v oboru klinická psychologie. V letech 2000-2018 byla členkou rady Českomoravské psychologické společnosti. Od r. 2000 je členkou redakční rady časopisu Psychológia a patopsychológia dieťata. Je zástupkyní ČR v mezinárodní profesní organizaci IAFP  (International Academy of Family Psychology).

Absolvovala dva studijní pobyty na univerzitách ve Velké Británii, výcvik v manželské a rodinné terapii. Praxe:  tyflopsychologie (1991-1994), psychologické služby pro pěstounské rodiny (od 1995), Psychologická poradna pro studenty a zaměstnance UP (vedoucí od r. 2000). Dlouhodobý výzkumný zájem: náhradní rodinná péče, psychologie rodiny (rodinné fungování, rodinná resilience, rodinná paměť), diagnostika rodiny (přeložila a upravila Family System Test, vyd. Testcentrum 2005). Přednáší na konferencích a hojně publikuje. Jedna z jejích monografií – Psychologie rodiny – vyšla v nakladatelství Portál již ve 3. vydání (2012).

Dlouhodobě se specializovala na problematiku náhradní rodinné péče, a to poradensky, výzkumně, metodicky i publikačně. V letech 2006-2013 byla místopředsedkyní občanského sdružení ISIS – sdružení pro pomoc náhradním rodinám. Garantovala odbornou činnost sdružení, zejména kontinuální vzdělávání pěstounů a psychologické poradenské služby poskytované rodinám. Pro sdružení vypracovala originální program na podporu rozvoje zdravé osobní identity dětí a dospívajících z pěstounských rodin, který je stále realizován na všech poradensko-vzdělávacích pobytech. Několik let byla členkou Poradního sboru pro náhradní rodinnou péči při Krajském úřadu Olomouckého kraje. V oblasti náhradní rodinné péče působí nadále jako lektorka a je činná v Sekci pro náhradní rodinnou péči při ČMPS.

webové stránky E-psychologie

Na katedře vyučuje tři semestry Vývojové psychologie, Psychologii rodiny a Psychologii v náhradní rodinné péči.

Přehled vyučovaných předmětů:

Prezenční studium Kombinované studium
Vývojová psychologie 1 VPS1B 2018-2019 Vývojová psychologie 1 VPS1D 2018-2019
Vývojová psychologie 2 VPS2B 2018-2019 Vývojová psychologie 2 VPS2D 2018-2019
Vývojová psychologie 3 VPS3B 2018-2019 Vývojová psychologie 3 VPS3D 2018-2019
Psychologie rodiny PSRM 2018-2019 Psychologie rodiny PSRN 2018-2019
Psychologie v náhradní rodinné péči NRPM 2018-2019 Psychologie v náhradní rodinné péči NRPN 2018-2019
Family Psychology for Erasmus students FAPS syllabus
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/doc-phdr-irena-sobotkova-csc/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »