doc. PhDr. Vladimír Řehan

Člen katedry

E- mail vladimir.rehan@upol.cz
Telefon  +420 585 633 500
Konzultační hodiny
Pracovna 3.09

Přehled publikační činnosti (pdf)

Životopis

(nar. 28. 1. 1948) vedoucí katedry od roku 1994 do konce roku 2011. Doc. Řehan se narodil v Olomouci, kde také v roce 1971 ukončil studium odborné psychologie. V letech 1972-1991 pracoval jako klinický psycholog v Psychiatrické léčebně ve Šternberku. Tam se věnoval především diagnostice a terapii lidí závislých na alkoholu a jiných drogách a doléčování psychotiků. Publikoval řadu výzkumných studií především v tehdy jediném specializovaném periodiku Protialkoholní obzor. Po změně politické situace se mohl přihlásit do konkurzu a následně nastoupit jako pracovník Katedry psychologie FF UP Olomouc, kde působí od 1. 9. 1991 dosud, od roku 1994 jako vedoucí katedry. V letech 1994-2006 vykonával postupně funkce proděkana, dvě volební období děkana FF UP Olomouc a v posledním období prorektora UP Olomouc. V letech 1997-2000 ve spolupráci se členy katedry realizoval výzkumný grant GA ČR „Některé sociálně psychologické charakteristiky současné české populace“, v dalších letech se podílel na grantech se zaměřením na aplikovanou psychodiagnostiku, oblast drogových závislostí a podobně. Přednáší úvod do sociální psychologie, úvod do práce s klientem a adiktologii, garantuje klinické praxe, vede ročníkové, bakalářské a magisterské diplomové práce. Jako školitel přivedl k doktorské promoci (Ph.D.) 20 postgraduálních studentů.

Sylaby

adiktologie.pdf 23 K
Adiktologie_harmonogram.pdf 129 K
klinicka_praxe.pdf 22 K
uvod_do_prace_s_klientem.pdf 23 K
harmonogram_uvod_do_prace_s_klientem.pdf 305 K
Formalni_pozadavky_k_psychologickemu_vysetreni.pdf 125 K
uvod_do_socialni_psychologie.pdf 23 K
Uvod_do_socialni_psychologie_-_harmonogram.pdf 184 K
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/doc-phdr-vladimir-rehan/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »