doc. PhDr. Zdeněk Vtípil, CSc.

Člen katedry, Koordinátor kombinovaného studia

E- mail zdenek.vtipil@upol.cz
Telefon  +420 585 633 504
Konzultační hodiny pondělí 9.30 – 11.30, středa 9 – 10.30 hodin
Pracovna 3.08

Odborná profilace

Rámcovým zastřešujícím oborem doc. Vtípila je psychologie práce a řízení.  Specifickou výzkumnou  pozornost věnuje sociální psychologii práce, psychologii personální, uplatnění psychologie v marketingu, psychologii organizace, intervencím psychologie v managementu a aplikacím sociální psychologie práce v některých odvětvích společenské praxe, zejména ve zdravotnictví, v ozbrojených pozemních i vzdušných  silách včetně vojsk misijních, u policie, ve vězeňství a u hasičských záchranných sborů.

Spoluřešitel grantových projektů. V současné době se podílí na realizaci projektu ESF“ Investice do rozvoje vzdělávání“.  Název projektu: Inovace a rozvoj kombinované formy výuky psychologie na Katedře psychologie FF UP v Olomouci. Reg. č. projektu:  CZ.1.07/2.00/07.0128. Předtím (začátkem první dekády r. 2000) spolupracoval na řešení společného grantového projektu ( Katedra psychologie FF UP Olomouc – Psychologický ústav FF MU Brno), který studoval  problematiku aplikace psychodiagnostických metod na území České republiky.

Mimo katedru je od roku 2009 členem Vědecké rady FF MU Brno a členem (od roku 2004) čtyř oborových rad pro psychologii při Psychologickém ústavu FF MU v Brně.

Seznam publikační činnosti (PDF) – ke dni 30. 09. 2009

Životopis

Narozen 7. srpna 1943 v Uherském Hradišti. Na katedře působí od roku 1972. Absolvent jednooborové psychologie FF UJEP Brno z roku 1965.  Odbornou praxi získal v Psychiatrické léčebně v Kroměříži, ve Věznici Opava a v Přerovských strojírnách n. p. v Přerově.

Doktorem filozofie od roku 1976, kandidátem věd od roku 1985 (Psychologický ústav ČSAV Praha), docentem pro psychologii práce a řízení od roku 1989 (Fakulta řízení VŠE Praha). Absolvent tří postgraduálních kurzů z oboru psychologie práce, vysokoškolské didaktiky a pedagogiky.

Bohatá vědecko-výzkumná činnost prostřednictvím grantů a vedení disertačních a diplomových prací. Četnost publikovaných titulů více než 70. Na katedře přednáší zejména v oborech spjatých s psychologií práce, organizace a řízení. Badatelská aktivita orientována do profilujícího oboru a také na psychologii v marketingu, soudní, penitenciární, policejní a vojenskou psychologii, psychologii sportu, resp. na aplikace sociální psychologie v různých odvětvích společenské praxe.

Sylaby

Exkurze.pdf 90 K
Management_marketingu.pdf 91 K
Praxe_v_psychologii_rizeni.pdf 91 K
Praxe_z_psychologie_prace_1.pdf 92 K
Praxe_z_psychologie_prace_2.pdf 91 K
Psychologie_prace.pdf 94 K
Psychologie_trhu.pdf 92 K
Seminar_k_pisemnym_pracim.pdf 92 K
Socialni_psychologie_prace.pdf 92 K
Uvod_do_studia_psychologie.pdf 92 K
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/doc-phdr-zdenek-vtipil-csc/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »