doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.

PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.

doc. PhDr. Radko Obereignerů, Ph.D.

Člen katedry – Sekce klinické a vývojové psychologie

E- mail radko.obereigneru(at)upol.cz, obereigneruradko@seznam.cz
Telefon  +420 585 633 527
Konzultační hodiny LS v průběhu výuky: pondělí 9:30 – 11:30, mimo konzultační hodiny dle předchozí domluvy
Pracovna 3.03

Odborná profilace

Doc. Obereignerů se zaměřuje na psychologickou diagnostiku dospělých a dětí. Specializuje se na metody klinické psychologické diagnostiky. Na katedře psychologie FF UP vyučuje neuropsychologii a vývojovou neuropsychologii. Vybraným oblastem se věnuje v rámci vědecko-výzkumné činnosti (FF UP).

Přehled publikační činnosti (PDF).

Nabídka témat BP a DP prací (PDF).

Životopis

 

 

 

Narozen r. 1978 v Olomouci, kde vystudoval jednooborovou psychologii (2002). Na Katedře psychologie FF UP (www.upol.cz) působí od roku 2005 jako odborný asistent, kdy dokončil postgraduální doktorské studium v oboru klinická psychologie, v témže oboru habilitován v r. 2019. Věnuje se psychodiagnostice dospělých i dětí a neuropsychologii, které také vyučuje. Absolvoval certifikované kurzy významných psychodiagnostických metod v ČR (MMPI-2, Rorschachova metoda, Wechslerovy škály, Woodcock-Johnson IE, Cross-Battery přístup, Projektivní metody, Certifikace o Správné klinické praxi a farmakovigilanci GCP/ICH, GSK)  i v zahraničí (kurzy pro diagnostiku Parkinsonovy nemoci a přidružených chorob, EFNS, Nice, Francie; základní a pokročilý kurz diagnostiky demencí, Brusel, Belgie; certifikace škál RBANS, Řím, Itálie). V letech 2002-2004 pracoval jako psycholog oddělení klinické psychologie na Dětské klinice FN Olomouc, 2004-2012 působil na Neurologické klinice FN Olomouc (www.fnol.cz). V letech 2003-2008 absolvoval výcvik Gestalt psychoterapie. V rámci výukových aktivit působil v r. 2007 jako externí vyučující univerzity v Pardubicích na dopravní fakultě Jana Pernera, v letech 2009-2011 vyučoval vývojovou a klinickou psychologii na katedrách fyzioterapie a ergoterapie univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. V rámci privátní psychologické praxe se věnuje psychologické a neuropsychologické diagnostice a gestalt psychoterapii. Od r. 2016 je soudním znalcem pro obor školství a kultura, odvětví psychologie, specializace psychologie dětí, mládeže, rodiny, výchovy a vzdělávání. Je členem Českomoravské psychologické společnosti (http://www.ecn.cz), Společnosti pro Gestalt psychoterapii (www.gestalt-dialog.cz), České a Slovenské neuropsychofarmakologické společnosti a České neuropsychologické společnosti.

 

Sylaby

Neuropsychologie.pdf
Psychodiagnostika_dospelych_1.pdf
Psychodiagnostika_dospelych_2.pdf
E_Obereigneru__Psychodiagnostika_deti_.pdf
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/doc-radko-obereigneru-ph-d/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »