Mgr. Jaroslava Suchá

Interní doktorand

E- mail jaroslava.sucha01@upol.cz
Telefon  +420 585 633 521
Konzultační hodiny úterý 10.00 – 11.30 nebo dle domluvy
Pracovna  2.23

Odborná profilace

Jaroslava Suchá je absolventkou jednooborové psychologie Univerzity Palackého v Olomouci, kde dále pokračuje v prezenčním studiu doktorského programu se zaměřením na pedagogickou psychologii. Hlavní oblastí, které se věnuje, jsou dospívající, jejich rizikové projevy a osobnostní rysy. Aktuálně se zabývá vztahem adolescentů k počítačovým hrám. Dlouhodobě spolupracuje s PhDr. Martinem Dolejšem, PhD. na vývoji psychodiagnostických metod.
V praxi pracuje jako psycholožka v Pedagogicko psychologické poradně. Je účastnicí psychoterapeutického výcviku v Logoterapii a existenciální analýze.

Životopis a publikační činnost

DOLEJŠ, M., SKOPAL, O., SUCHÁ, J. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 153 s. ISBN 978-80-244-4181-8.
DOLEJŠ, M., SUCHÁ, J., SKOPAL, O., VAVRYSOVÁ., L. Agresivita u českých adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016.
SKOPAL, O., DOLEJŠ, M., SUCHÁ, J. Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých žáků a žákyň. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 74 s. ISBN 978-80-244-4223-5.
SUCHÁ, J., DOLEJŠ, M. Agresivita, depresivita, impulzivita a sebehodnocení u českých adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2016.
SUCHÁ, J., DOLEJŠ, M. Tvorba psychodiagnostického nástroje pro screening a diagnostiku rizikového hraní počítačových her a videoher u českých adolescentů. PhD existence 2017: česko-slovenská psychologická konference. Olomouc 30.01.2017 – 31.01.2017.
SUCHÁ, J., DOLEJŠ, M. Změny v rizikových projevech u žáků a žákyň českých gymnázií. XIII. ročník konference primární prevence rizikového chování – Co děláme, když neděláme minimální preventivní program. Praha 31.10.2016 – 01.11.2016.
SUCHÁ, J., DOLEJŠ, M. Změny v rizikových projevech žáků českých a slovenských gymnázií. Návykové látky, mladiství a děti školou povinné. Karviná 12.09.2016 – 12.09.2016.
SUCHÁ, J., DOLEJŠ, M., SKOPAL, O. Jaký vztah má rizikové chování k impulzivitě a sebehodnocení u 14letých žáků?. Konference PPRCH 2014. Praha 18.11.2014 – 19.11.2014.
SUCHÁ, J., DOLEJŠ, M., SKOPAL, O. The relationship between self-esteem, impulsivity and risky behaviour among fourteen-year-old students in the Czech Republic. 5th EUSPR Conference. Palma De Mallorca 16.10.2014 – 18.10.2014.
SUCHÁ, J., DOLEJŠ, M., SKOPAL, O., VAVRYSOVÁ, L. Analýzy struktury Rosenbergovy škály sebehodnocení. Konference PhD Existence 6. Olomouc 08.02.2016 – 09.02.2016.
SUCHÁ, J., DOLEJŠ, M., SKOPAL, O., VAVRYSOVÁ, L. Míra impulzivity, úzkostnosti a agresivity u ne/rizikových studentů a studentek českých gymnázií. Adiktologie, 2016, roč. 16, č. 4, s. XXX. ISSN 1213-3841.
SUCHÁ, J., DOLEJŠ, M., SKOPAL, O., VAVRYSOVÁ, L. Psychometrické vlastnosti Rosenbergovy škály sebehodnocení. Konference Psychologická diagnostika Brno. Brno 22.10.2015 – 23.10.2015.
SUCHÁ, J., DOLEJŠ, M., SKOPAL, O., VAVRYSOVÁ, L. Test-retest Rosenbergovy škály sebehodnocení (RŠS). PhD existence 2015: česko-slovenská psycholgická konference. Olomouc 04.02.2015 – 05.02.2015.
SUCHÁ, J., DOLEJŠ, M., SKOPAL, O., VAVRYSOVÁ, L. Test-retest Rosenbergovy škály sebehodnocení a dotazníku výskyt rizikového chování u adolescentů. AT konference 2015. Seč 07.06.2015 – 11.06.2015.
SUCHÁ, J., DOLEJŠ, M., SKOPAL, O., VAVRYSOVÁ, L. Změna sebehodnocení u žáků druhého stupně posuzovaná na základě Rosenbergovy škály sebehodnocení (RŠS ). In ČESKO-SLOVENSKÁ PSYCHOLOGICKÁ KONFERENCE (NEJEN) PRO DOKTORANDY A O DOKTORANDECH; Sborník odborných příspěvků. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015, s. 229-235. ISBN 978-80-244-4694-3.
SUCHÁ, J., DOLEJŠ, M., SKOPAL, O., VAVRYSOVÁ, L. Změny v rizikových projevech u žáků a žákyň českých gymnázií. AT konference 2016. Seč 01.05.2016 – 05.05.2016.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/mgr-jaroslava-sucha/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »