PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová

Interní doktorandka

E- mail lucie.kluzova@upol.cz
Telefon  585 633 531
Konzultační hodiny červen: 1.6., 2.6., 3.6., 4.6., 9.6., 10.6., 11.6., 22.6.23.6, 24.6. Případně konzultace dle domluvy
Pracovna 224

Odborná profilace

Lucie Klůzová Kráčmarová se odborně zaměřuje na problematiku snění, psychosomatiky a sociálních determinant zdraví. Výzkumně se zajímá o souvislost některých málo známých osobnostních charakteristik (mentální hranice v mysli; absorpce) s výbavností snů a frekvencí nočních můr a také o prožívání nemoci (oxfordská metodologie DIPEx). Po dobu dvou let se věnovala práci školního psychologa a zajímá se o imaginaci, relaxační techniky a zvládání stresu.

V současné době je hlavní řešitelkou projektu Noční můry ve vztahu k hranicím v mysli a absorpci ( IGA_FF_2014_090). Dále pracuje jako vědecký pracovník v projektu „Metodika DIPEx v oblasti aktivního stárnutí“ v rámci programu OMEGA  (TAČR) a v projektu „Spiritualita a zdraví u adolescentů a dospělých v ČR“, podpořeného (GAČR).

Přehled publikační činnosti – ke dni 25.09.2013

Životopis

Lucie Klůzová Kráčmarová pochází z města kamenné krásy – Hořic v Podkrkonoší. Vystudovala Gymnázium Bohuslava Balbína v Hradci Králové (2004-2008) a poté jednooborovou psychologii na katedře psychologie na FF UP (2008-2013). Již během studia začala spolupracovat na projektu Sociální determinanty zdraví u znevýhodněných skupin populace (SODEZZ), kde v současnosti pracuje jako vědecko-pedagogický pracovník. V roce 2012 začala lektorovat klub aktivních seniorů a zapojila se do dalších výzkumných projektů souvisejících se stářím a zdravím (obzvláště metodika DIPEx).

V současnosti je Lucie Klůzová Kráčmarová hlavní řešitelkou projektu IGA_FF_2014_090 s názvem Noční můry ve vztahu k hranicím v mysli a absorpci. Více informací naleznete na webových stránkách projektu www.nocnimury.com

Po zkušenostech s prací s dětmi a dospívajícími, které nabyla v rámci činností během studií, začala v roce 2013 pracovat také jako školní psycholog.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/mgr-lucie-kracmarova/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »