Mgr. Lucie Vavrysová, Ph.D.

Externí vyučující

E- mail lucie.vavrysova@upol.cz
Telefon +420 585 633 510
Konzultační hodiny

 

dle domluvy

Pracovna 325

Odborná profilace

Mgr. Lucie Vavrysová, Ph.D je absolventkou postgraduálního studijního programu na Katedře psychologie FF UP v Olomouci v oblasti Pedagogické psychologie. Zabývala se vztahem rizikových aktivit a depresivity u adolescentů, self-managementem, ale i vývojem psychodiagnostických metod a rizikovým chováním u adolescentů. Je certifikovaným specialistou v oblasti organizační kultury a její změny a Vienna test systému. Absolvovala kurzy v oblasti psychodiagnostických metod jako například Hand test, WISC III. a WAIS III., absolvovala také řadu kurzů zaměřených na práci s klientem tj. krizová intervence, hypnóza. Dále se vzdělává ve výcviku Logoterapie a existenciální analýzy. Na Katedře psychologie FF UP vyučuje předmět Self-management 1, 2. J

Publikační činnost

VAVRYSOVÁ, L., CHARVÁT, M., HUTYROVÁ, M. (2014). Diferenciace adolescentů v ústavní výchově na základě osobnostních profilů pomocí shlukové analýzy. In Maierová, E. Procházka, R. Dolejš, M. Skopal, O. PHD Existence 2014 Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 44-57. ISBN 978-80-244-4224-2.

VAVRYSOVÁ, L. (2014). POSIT – Skríningový dotazník pro dospívající zaměřený na problémové oblasti. In Dolejš, M. Skopal, O. Suchá, J. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 72-78. ISBN 978-80-244-4181-8

VAVRYSOVÁ, L., (2014). NEO-FFI – Pětifaktorový osobnostní inventář NEO-FFI. In Dolejš, M. Skopal, O. Suchá, J. Protektivní a rizikové osobností rysy u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého, s. 64-72. ISBN 978-80-244-4181-8

BENDOVÁ, K., VAVRYSOVÁ, L. (2011). Víno jako multikulturní fenomén. Olomouc: Societas Scientarium Olomucensis II., 214 s. ISBN 978-80-87533-00-0. 

BENDOVÁ, K., VAVRYSOVÁ, L. (2011). Znalosti pro tržní praxi 2011. Olomouc: Societas Scientiarum Olomucensis II.,  945 s. ISBN 978-80-87533-02-4. 

BENDOVÁ, K., VAVRYSOVÁ, L., KUBÁTOVÁ, J. (2011). Znalosti pro tržní praxi 2011 – sborník abstrakt. Olomouc: Societas scientiarum Olomucensis II,  109 s. ISBN 978-80-87533-01-7. 

SEITL, M., VAVRYSOVÁ, L. (2013). Bulletin abstraktů konference Psychologie práce a organizace 2013. Olomouc: Univerzita Palackého, 74 s. ISBN 978-80-244-3502-2. 

NEUSAR, A., VAVRYSOVÁ, L., (2013). Kvalitativní přístup a metody ve vědách o člověku XII. Hranice normality. Olomouc: Univerzita Palackého, 370 s. ISBN 978-80-244-3917-4. 

SEITL, M., VAVRYSOVÁ, L., (2013). Psychologie práce a organizace 2013 – Sborník mezinárodní konference. Olomouc: Univerzita Palackého, 210 s. ISBN 978-80-244-3916-7. 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/mgr-lucie-vavrysova/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »