Mgr. Martin Kupka, Ph.D.

Člen katedry

E- mail martin.kupka@upol.cz
Telefon  +420 585 633 515
Konzultační hodiny úterý 11.30- 12.30, středa 10.00 – 11.00
Pracovna 3.20

Odborná profilace

Dr. Kupka zájem směřuje do oblasti paliativní péče – problematika smrti a umírání, eutanazie, truchlení, doprovázení.  Dále do oblasti humanistické psychologie, konkrétně na současné pojetí Existenciální analýzy a Logoterapie: smrt, osamělost, svoboda, odpovědnost, životní smysluplnost.  Prakticky se soustředí na výcvik v technikách, které rozvíjejí všímavost, bdělost a pozornost. Věnuje se práci s problematickými třídami, poradenství učitelům při práci se třídními kolektivy. Výzkumně se v současnosti velmi živě zajímá o Metodu omezené zevní stimulace (Restricted environmental technique) a její implementaci do terapie.    

Přehled publikační činnosti (PDF) – ke dni 21. 2. 2016

Životopis

Narodil se 24. 11. 1976 v Aši. Vystudoval jednooborovou magisterskou formu psychologie na FF UP  v Olomouci (diplomová práce – Psychické fenomény a změny související se stavem klinické smrti). Studium ukončil v roce 2000. V témže roce se stal posluchačem interního doktorandského studijního programu na zdejší katedře. Od roku 2001 pracoval v Diagnostickém ústavu pro léčbu drogových závislostí mládeže v Žulové. Od roku 2004 odborný asistent na Katedře psychologie FF UP. V roce 2005 obhájil disertační práci s názvem Paliativní péče jakožto zátěžová situace. Vyučuje Psychologii zdraví, Kulturní antropologii, klinickou psychologii a Psychologické aspekty paliativní péče. V současnosti je také zaměstnancem PPP – Jeseník jakožto oblastní metodik prevence. Věnuje se poradenství v oblasti poruch chování, práci se třídou, kariérovému poradenství pro žáky základních, středních škol a gymnázií.

Sylaby

Klinicka_psychologie_1.pdf 160 K
Klinicka_psychologie_2.pdf 169 K
Klinicka_psychologie_3.pdf 164 K
Kulturni_antropologie_1.pdf 119 K
Psychologie_zdravi_a_nemoci.pdf 188 K
Specialni_otazky_klinicke_psychologie.pdf 187 K
Zaklady_meditace.pdf 124 K
Psychologicke_aspekty_paliativni_pece.pdf 133 K
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/mgr-martin-kupka-ph-d/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »