PhDr. Tereza Sadková

Interní doktorand

E- mail tereza.sadkova01@upol.cz
Telefon  +420 585 633 531
Konzultační hodiny dle domluvy
Pracovna  2.24

Odborná profilace

Tereza Sadková získala magisterský titul na Katedře psychologie FF UP. Výzkumně se zabývala rozpoznáváním výrazů emocí ve vztahu k celkové emoční inteligenci, souvislostí hormonální antikoncepce a schopnosti rozpoznávat výrazy emocí ve tváři, postoji žen k hormonální antikoncepci a ve své dizertační práci se zabývá sexuální výchovou v České republice.

Dlouhodobě se věnuje oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv – od roku 2009 je aktivní členkou Společnosti pro plánování rodiny a sexuální výchovu, v letech 2014 – 2016 působila v předsednictvu mezinárodní organizace Youth Sexual Awareness for Europe (YSAFE). Od roku 2016 je členkou akreditačního týmu International Planned Parenthood Federation (IPPF).

Působí jako lektorka primární prevence v oblasti sexuálního a reprodukčního zdraví a souvisejících práv. Pravidelně se aktivně účastní domácích i mezinárodních konferencí věnovaných (nejen) tématu sexuality a sexuální výchovy.

Mimo Katedru psychologie působí jako psycholožka, jako týmová poradkyně v různých školských i mimoškolských zařízeních a jako lektorka pro zvané přednášky z oblasti psychologie, vzdělávání a sexuality.

Výuka

 • Sexuální psychologie

Publikační činnost

 • Sadková, T. (2018). Současný stav sexuální výchovy v rámci základního vzdělávání v České republice – systematický přehled teorie a praxe. Adiktologie, 1, 48-58.
 • Sadková, T. & Charvát, M. (2018). Postoje vyučujících 1. stupně základních škol k tématu sexuální výchovy. PhD existence 2018. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. Olomouc: VUP.
 • Sadková, T. (2017). Standardy pro sexuální výchovu v Evropě – nově i v českém překladu! In 25. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. (pp. 98– 99). Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu
 • Sadková, T. (2017). Sexuální výchova digitálně. In PhD Existence 7 – Psychologie v době internetu. Sborník referátů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • Sadková, T. & Charvát, M. (2016). The place of prevention in sexual and reproductive health – Overview of the current situation of sexuality education in the Czech republic. 7th EUSPR Conference and Members´Meeting.
 • Sadková, T., & Dostál, D. (2016) Can oral contraceptives cause a decrease in the accuracy  and speed of recognition of facial expressions of emotions? False alarm. In Maierová, E., Viktorová, L. Dolejš, M. (Eds.), PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků. Olomouc: VUP.
 • Sadková, T., & Dostál, D. (2016). Co si myslí ženy o hormonální antikoncepci? Proč ji neužívají? Jaké vedlejší účinky pociťují její neuživatelky? In 7. moravský regionální kongres k sexuální výchově. Sborník referátů. Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu.
 • Sadková, T. (2015). Novinky v mezinárodní sféře a jejich vliv na situaci v ČR. In 23. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. (s. 98– 99). Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu.
 • Sadková, T. (2014). Mladí lidé a sexuální výchova – Zapojení mladých lidí na národní a mezinárodní úrovni. In 6. moravský regionální kongres k sexuální výchově. (s. 87). Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu.
 • Koliba, P., & Sadková, T. (2014). Kouření a těhotenství. In 22. celostátní kongres k sexuální výchově v České republice. (s. 26–27). Praha: Společnost pro plánování rodiny a sexuální výchovu.
 • Standardy pro sexuální výchovu v Evropě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/mgr-tereza-sadkova/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »