PhDr. Eleonora Smékalová, Ph.D.

Členka katedry

E- mail eleonora.smekalova@upol.cz
Telefon  +420 585 633 505
Konzultační hodiny pondělí 10 – 12 hodin(nebo individuálně po dohodě)
Pracovna 3.17

Odborná profilace

Dr. Smékalová se zajímá o problematiku  školské integrace, zavádění standardů kvality sociálních služeb do praxe, o aplikace pedagogické psychologie ve školní praxi, na tato témata také publikuje.

Seznam publikační činnosti (PDF) – ke dni 30. 6. 2012

Životopis

Narozena v roce 1955 ve Frýdku-Místku, FF UP Olomouc obor psychologie absolvovala v roce 1980. Po ukončení studia pracovala v Ostravě v Manželské a předmanželské poradně, později v Pedagogicko-psychologických poradnách v Prostějově a Přerově. Od roku 1991 byla psycholožkou v ÚSP Klíč, později vedoucí  Speciálně pedagogického centra pro děti s mentálním postižením, v roce 1994 se podílela na založení o.s. SPOLU. V letech 1994 až 2000 privátní poradenská psycholožka, lektorka vzdělávacích programů z oblasti školního a sociálního poradenství. Na katedře psychologie FF UP se věnuje jednak oborům spojeným se školou – pedagogická psychologie, školní psychologie, školní poradenství, jednak problematice sociálních služeb.

Z dlouhodobějších výcviků absolvovala komunitní výcvik ve skupinové psychoterapii (SUR – 510 hodin, ukončen 1991), program Manželské a rodinné poradenství DÍLMART (240 hodin, ukončen 1993), postgraduální kurz pro pracovníky poskytující služby lidem s postižením pořádaný The Desider Galsky Institute při Univerzitě Karlově Praha (2 semestry, ukončen 1994), kurz Učitel ve škole 21.století (210 hodin, ukončen 1998), tříletý ucelený výcvik v integrované supervizi (AŠPP, ukončen 2004).

Vyučované předměty

Didaktika psychologie / DPS nebo DPSUZ
Internetové poradenství / IP, IPN
Odborná pedagogicko psychologická praxe / OPP1B, OPP2B
Pedadogicko_psychologicke_poradenství / SKOP, SKOPN
Pedagogicko_psychologicke_poradenstvi -_staz / SPS, SPSN
Specialni_otazky_pedagogicke_psychologie / SOPPN
Pedagogická psychologie / PPN
Uvod_do_skolni_psychologie / UDSP, UDSPk
Školní psychologie / SPN

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/phdr-eleonora-smekalova-ph-d/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »