PhDr. Eva Maierová, Ph.D.

Eva MaierováČlenka katedry, tajemnice katedry

E- mail eva.maierova@upol.cz
Telefon  +420 585 633 523
Konzultační hodiny pondělí – středa 10 – 12 hodin
Pracovna 3.24

Odborná profilace

Dr. Maierová se zaměřuje se na oblast adiktologie a to jak výzkumně, poradensky tak publikačně. Zejména se zajímá o primární prevenci (primárně preventivní metody, implementace zahraničních metod na české prostředí a další). Dále se věnuje sekundární prevenci – zejména ambulantní péči (individuální a rodinné poradenství, terapie) s uživateli návykových látek, hazardními hráči a osobami blízkými ohroženými návykovým chováním. Aktivně spolupracuje s Klinikou adiktologie v Praze.

Přehled publikační činnosti člena Katedry psychologie FF UP v Olomouci

Životopis

Narodila se 3. 3. 1986 v Poličce, kde studovala víceleté gymnázium. V roce 2010 ukončila studium jednooborové psychologie na Katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Titul PhDr. udělen v roce 2010. V roce 2014 ukončila postgraduální studium klinické psychologie na FF UP v Olomouci. Od roku 2006 do roku 2014 působila ve Společnosti Podané ruce o.p.s., kde byla dobrovolníkem v Kontaktním centru Olomouc, poté zaměstnancem Terénních programů Olomouc pro uživatele drog, dále pracovala jako psycholog v Ambulanci adiktologie pro uživatele nealkoholových drog a hazardní hráče. Nyní je ve výcviku Psychoterapie a poradenství zaměřené na klienta. Věnuje se problematice adiktologie, prevence rizikového chování. Dále individuálnímu a rodinnému poradenství. V roce 2013 získala kvalifikaci adiktolog. V současné době pracuje v Adiktologické ambulanci prevence a léčba závislostí v Olomouci

Přehled vyučovaných předmětů

Adiktologie 2 nealkoholové drogy (PCH/AD2)

Adiktologie 2 nealkoholové drogy (PCH/AD2N)

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/phdr-eva-maierova-ph-d/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »