PhDr. Mgr. Roman Procházka, Ph.D.

Člen katedry – Sekce klinické a vývojové psychologie

E- mail roman.prochazka@upol.cz
Telefon +420 585 633 500
Konzultační hodiny čtvrtek 9:45 – 11:00 hodin
Pracovna 3.09

 

Odborná profilace

Dr. Procházka se věnuje psychodiagnostice, psychoterapii a klinickému poradenství v ordinaci klinické psychologie a psychoterapie v Prostějově, kde pracuje jako klinický psycholog a psychoterapeut. Získával vzdělávání také na IPVZ, na kterém vykonal specializační zkoušku a atestaci z oboru klinická psychologie. Následně také získal specializovanou způsobilost v systematické psychoterapii (II. atestace). Získal zvláštní odbornou způsobilost v klinické neuropsychologii a v klinické hypnoterapii. V rámci psychoterapie absolvoval akreditovaný výcvik v kognitivně behaviorální psychoterapii v Institutu KBT v Hradci Králové u MUDr. Zbytovského, kde v současné době působí také jako lektor. Absolvoval řadu certifikovaných kurzů a seminářů zaměřených na klinicko-psychologickou diagnostiku  a dále práci s klientem tj. krizová intervence, tělo a krize, poradenské dovednosti aj.  Je garantem a  lektorem kurzů v Rorschachově metodě a garantem kurzu psycholog ve zdravotnictví realizovaného při UPOL. Taktéž působí jako supervizor v zařízeních poskytující zdravotně-sociální služby. Poradensky a psychoterapeuticky spolupracoval s poradnou pro alkoholové a jiné závislosti, doléčovacím centrem a rodinným centrem při P-centru v Olomouci.  Výzkumně se zabývá oblastí klinické psychologie a neuropsychologie, neurověd a psychofyziologie a KBT schéma terapií.

Publikační činnost Prochazka

Životopis

Narodil se 30. 3. 1980 v Srbicích u Teplic v Čechách. Absolvoval magisterskou psychologii na FF UP v Olomouci a dále doktorské studium v klinické psychologii. Výzkumnou dizertační práci obhájil na téma Disociace, alexithymie a self u lidí závislých na alkoholu. Pracuje v oblasti klinické psychologie, psychoterapie a poradenství. Psychoterapeuticky se profiluje v kognitivně behaviorální terapii. Odborně se zajímá o klinickou psychologii, neuropsychologii, psychopatologii, psychosomatiku.

Vyučované předměty

Klinickopsychologické repetitorium I

Klinicko psychologické repetitorium II

Obecná psychoterapie

Speciální psychoterapie

Úvod do práce s klientem

Základy speciální pedagogiky pro psychology

Obecná psychofyziologie

Speciální otázky psychofyziologie

Klinická praxe I – IV

http://old.psych.upol.cz/wp-content/uploads/2018/12/Otázky-ke-zkoušce-z-KPR1.docx

Otázky ke zkoušce kpr2

 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/phdr-mgr-roman-prochazka-ph-d/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »