PhDr. Veronika Šmahajová, Ph.D.

Členka katedry

E- mail veronika.smahajova@upol.cz
Telefon +420 585 633 509
Konzultační hodiny v současné době na mateřské dovolené, konzultace prostřednictvím e-mailu
Pracovna 3.04

Odborná profilace

Dr. Veronika Šmahajová se výzkumně zaměřuje na psychologii rodiny, konkrétně se zabývá alternativními formami rodinného soužití (singles, dvoukariérové manželství). Do této oblasti směřovala i svoji disertační práci s názvem Psychologické aspekty osobního a profesního života žen pracujících v akademických povoláních. Odborně i poradensky se specializuje na oblast vývoje a patopsychologie dítěte. Mezi její další zájmy patří kvalitativní metodologie, problematika genderu a pozitivní psychologie. V roce 2013 byla hlavní řešitelkou projektu Partnerská spokojenost žen v akademických povoláních (IGA, FF UP). Byla rovněž spoluřešitelkou projektu Virtuální šikana a její psycho-sociální konsekvence u vysokoškolských studentů (IGA 2011, FF UP) a projektu Biologická a pěstounská rodina: pohled dospělých, kteří byli vychováni mimo vlastní rodinu (IGA 2012, FF UP). Je spoluautorkou knihy Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli. Na Katedře psychologie v současné době vyučuje předměty Patopsychologie dětí, Pedagogicko-psychologické poradenství a Interakční psychologický výcvik. Od roku 2012 pracuje také jako školní psycholožka na střední škole.

Životopis (k 1.9. 2014)

Publikační činnost (k 1.9. 2014)

Vyučované a garantované předměty

PCH/PPTDB Patopsychologie dětí ZS
PCH/PPTDK Patopsychologie dětí ZS
PCH/SKOPM Pedagogicko-psychologické poradenství ZS
PCH/SKOCN Pedagogicko-psychologické poradenství ZS
PCH/SKPM Pedagogicko-psychologické poradenství-praxe ZS i LS
PCH/SKCN Pedagogicko-psychologické poradenství-praxe ZS i LS
PCH/IPV1B Interakční psychologický výcvik 3 ZS
PCH/IPV2B Interakční psychologický výcvik 4 LS
PCH/KODOD Komunikační dovednosti LS
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/phdr-veronika-smahajova-ph-d/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »