PhDr. Martin Dolejš, Ph.D.

Vedoucí katedry

Martin dolejš

E- mail martin.dolejs@upol.cz
Telefon  +420 585 633 502 (alternativně 3523)
Konzultační hodiny pondělí 10:00 – 12:00 hodin, úterý 11:30 – 13:00 nebo jindy po osobní, e-mailové nebo telefonické domluvě
Pracovna 3.06, (alternativně 3.24)

Odborná profilace

V roce 2007 ukončil studium jednooborové psychologie na Katedře psychologie Filozofické fakultu Univerzity Palackého v Olomouci a v následujících letech na téže katedře studoval postgraduální program, který ukončil v roce 2010. Disertační práce nese název „Včasná efektivní diagnostika rizikového chování u adolescentů“. Od roku 2010 působí jako odborný asistent na Katedře psychologie FF UP v Olomouci a od roku 2019 je jejím vedoucím. V profesním životě se zaměřuje na kvantitativní a kvalitativní metodologii, realizaci dotazníkových šetření, tvorbu a standardizaci psychodiagnostických nástrojů a organizaci odborných konferencí. Byl a je vedoucím několika vzdělávacích projektů (OPVK) a výzkumných projektů (IGA). Je spoluautorem několika vědeckých monografií (například: Kdo a co řídí české adolescenty?; Hraní digitálních her českými adolescenty), článků a psychodiagnostických metod (například: Škála depresivity Dolejš, Skopal a Suchá; Dotazník hraní digitální her). Za některé monografie obdržel čestná uznání rektora Univerzity Palackého. Jeho hlavní volnočasovou aktivitou je sportování (rafting, vodní slalom na divoké vodě).

VÝZKUMNÝ TÝM DR. DOLEJŠE A PŘEHLED PUBLIKAČNÍ ČINNOSTI

Životopis

KTD.pdf
MPV3.pdf
MPV4.pdf
SOM1.pdf
SOM2.pdf
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/phdr.-martin-dolejs-ph.d/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »