prof. Ing. Mgr. et Mgr. Peter Tavel, Ph.D.

Externí pedagog

E- mail peter.tavel@upol.cz
Telefon +420 585 637 166
Konzultační hodiny Dle dohody po emailu nebo na stránkách CMTF

Přehled publikační činnosti (PDF).

Životopis

Prof. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D, narodený v roku 1966. Vyštudoval Stavebnú fakultu VŠT v Košiciach, psychologiu a teológiu na UP v Olomouci, kde získal doktorát z klinickej psychológie a kde sa tiež habilitoval v obore klinická psychológia. Okrem rôznych menších výcvikov a kurzov absolvoval sebaskúsenostný psychoterapeutický pobyt na neurotickom oddelení v PL v Kroměříži, dvojročne semináre Výklad snov a Lege artis, ročný výcvik Paliatívna starostlivosť v hospici v Mödlingu v Rakúsku a päťročný daseinsanalytický výcvik v komunitně-skupinové psychoterapii na Pražskej vysoké škole psychosociálnych štúdií. Sedem rokov prednášal psychológiu aj na Trnavskej univerzite v Trnave na Slovensku. V súčasnosti prednáša psychológiu na UP v Olomouci a na Pražskej vysoké škole psychosociálnych štúdií v Prahe. Vyše desať rokov žije v Rakúsku, kde sa v rámci hospicu a domova dôchodcov venuje paliatívnym, starým a umierajúcim pacientom. Je supervízorom Mobile Hospic Niederösterreich. Poskytuje psychologické poradenstvo pre Centrum poradenskej služby na CMTF UP v Olomouci. Je tiež senior researcher v centre excelentnosti Kosice Institute for Society and Health na UPJŠ v Košiciach v spolupráci s Department of Social Medicine, University Medical Centre Groningen, University of Groningen v Holnadsku. Medzi jeho najväčšie ocenenia patrí cena Literárneho fondu Slovenskej akadémie vied za dielo Psychologické problémy v starobe I., tri čestné uznania rektora UP za vedecké monografie a cena za najlepší poster na konferencii European Health Psychology Society v Bath v Anglicku.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/prof-ing-mgr-et-mgr-peter-tavel-ph-d/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »