prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, DrSc.

Člen katedry

Garant oboru

E- mail panajotis.cakirpaloglu@upol.cz
Telefon +420 585 633 517
Konzultační hodiny středa 10 – 12 hodin
Pracovna 3.22

Odborná profilace

Prof. Cakirpaloglu se odborně zaměřuje na oblast sociální a personální psychologie, psychologické axiologie, vývojové neuropsychologie a politické psychologie. V oblasti sociální psychologie v r. 1989 realizoval projekt „Sociální stratifikace a společenské chování v Makedonii“ – téma kandidátské práce, taktéž projekt a stejnojmenná monografie „Volby v Makedonii 1989“. V oblasti personální psychologie v r. 2012 publikoval monografii „Úvod do psychologie osobnosti“ (vyd. Grada), rovněž v r. 2013 publikoval elektronickou knihu „Vybrané kapitoly psychologie osobnosti“ (vyd. UP Olomouc). V oblasti psychologické axiologie v r. 2004 publikoval monografii „Psychologie hodnot“ (vyd. Votobia), v r. 2009 druhé doplněné vydání „Psychologie hodnot“ (vyd. UP Olomouc). V oblasti vývojové neuropsychologie realizoval dlouhodobý výzkumný projekt UNESCO „Časná diagnostika ADDH“ – tištěné výstupy v zahraničních impaktovaných časopisech, další valorizace tohoto odborného zaměření je specializace v rámci ILF v Praze pod vedením prof. J. Langmeiera a Z. Matějčka, taktéž po obhajobě disertační práce na Lékařské fakultě v Bělehradě (1991) vědecká hodnost Dr.Sc. V rámci politické psychologie realizuje výzkum psychologických procesů veřejného mínění, prognostiku volebních preferenci, politické a mediální persuase a manipulace veřejnosti. Praktickým výstupem je založení internetového portálu VMOnline (společně s Dr. J. Šmahajem) k pravidelnému šetření veřejného mínění (www.vmonline.cz) a jako prostředí pro realizaci praktických úkolů v rámci předmětu Psychologie veřejného mínění, což v r. 2011 získalo cenu Děkana FF UP v Olomouci.

01_ŽIVOTOPIS_Panajotis_Cakirpaloglu_2015

02_PUBLIKACE_Panajotis_Cakirpaloglu_2015

03_CITACE_Panajotis_Cakirpaloglu_2015

04_VĚDECKÉ, ODBORNÉ ZAHRANIČNÍ STÁŽE Panajotis_Cakirpaloglu_2015

05_VÝZKUMNÉ GRANTY_Panajotis_Cakirpaloglu_2015

06_MEZINÁRODNÍ KONFERENCE_Panajotis_Cakirpaloglu_2015

07_ČLENSTVÍ A FUNKCE_Panajotis_Cakirpaloglu_2015

08_ MENTORSTVÍ PHD_POSTDOC_Cakirpaloglu_2015

09_MEZINÁRODNÍ SMLOUVY_Panajotis_Cakirpaloglu_2015

Životopis

Narodil se 18. 6. 1954. Studium psychologie na FF Univerzity Sv. Cyrila a Metoděje ve Skopji, Makedonie ukončil v roce 1978. Doktorát z filozofie získal v roce 1986 na FF UK v Praze. Diplom kandidáta psychologických věd v oblasti sociální psychologie získal v roce 1989 na FF Bělehradské univerzity, diplom doktora věd v oblasti vývojové neuropsychologie v roce 1991 na LF Bělehradské univerzity. V roce 1992 byl zvolen docentem v oboru vývojová psychologie na Prištinské univerzitě, v roce 2003 pak docentem v oboru pedagogická psychologie na FF UP v Olomouci. V letech 1978-1979 působil jako psycholog na personálním oddělení v OHIS Skopje, v letech 1979-1991 jako vědecký pracovník Institutu společenského výzkumu ve Skopji (vedoucí výzkumu veřejného mínění) a v letech 1991-1995 učil na Univerzitě v Prištině vývojovou, obecnou a sociální psychologii. Od roku 1995 působí na katedře psychologie FF UP v Olomouci. V rámci dlouhodobého stipendia působil na ILF v Praze v letech 1985-1986, v rámci stipendia UNESCO v letech 1987-1992 působil ve Fyziologickém ústavu ČSAV v Praze. Je autorem několik monografií a řady dalších článků v tuzemských a zahraničních odborných časopisech. Je dlouholetým členem Americké psychologické asociace (APA) a Mezinárodní akademie pro výzkum vývojových poruch učení (IARLD).

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/lide/prof-phdr-panajotis-cakirpaloglu-drsc/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »