Psychiatrická nemocnice v Opavě

 

Vedoucí organizace: Ing. Zdeněk Jiříček
Kontaktní osoba: PhDr. Renata Koláčková
Kontaktní adresa: PN Opava, Olomoucká 88, Opava 746 01
Kontaktní telefon: 553 695 138
Kontaktní e-mail: kolackova@pnopava.cz
Webové stránky: http://www.pnopava.cz

O NÁS:

logo_PNO_Psychiatrická nemocnice je zdravotnické zařízení, je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je MZ ČR. Jde o odborný léčebný ústav určený pro diagnostiku, léčbu a posouzení duševních chorob, léčení alkoholových a drogových závislostí. Nemocnice disponuje 863 lůžky, na kterých se ročně odléčí 6 500 pacientů. Spádové území nemocnice představuje 1,3 mil. obyvatel Moravskoslezského kraje. Nemocnice nabízí komplexní odbornou psychiatrické péči. Provádí ochranné ústavní léčby, dále se podílí na vědecko-výzkumné činnosti, zabezpečuje doškolování vlastních pracovníků, provádí zdravotně výchovnou a osvětovou činnost a v neposlední řadě zabezpečuje nezbytné hospodářské a materiální podmínky pro plynulý chod nemocnice. Management psychiatrické nemocnice se zaměřuje na kvalitu

  • produktu (jídlo, léky, prádlo, SZM, dokumentaci, …)
  • péči služeb (lékařská, diagnostická, ošetřovatelská péče, RHB, chování, …)
  • kvalifikaci zaměstnanců (lékaři, sestry, ostatní pracovníci, dodavatelé,…)
  • prostředí (budovy, parková úprava, vybavení, pracovní prostředí,…)

Lze tedy říci, že kvalita je komplexní pojem a má celou řadu dimenzí a kritérií, podle kterých se hodnotí. V PN Opava jsme si vědomi, že smyslem zdravotnictví je uspokojit potřeby klienta, a to tak, aby se klient nejen a pouze mechanicky, efektivněji a rychleji posouval koridorem léčebného procesu, ale aby měl i možnost být laskavě vyslechnut, aby mu byla splněna jeho přání a potřeby – a to nad jeho očekávání.

Léčebna se člení na 7 lůžkových primariátů, včetně interního odd. a Doléčovacího střediska Horní Holčovice podle typu specializované péče, dále na nelůžkové rehabilitační oddělení, neurologické odd. s EEG, OKB, pracoviště anesteziologa a stomatologické odd. Umístěna je pavilónově v krásném parku více než stoletých, částečně i exotických stromů.

Pracoviště klinické psychologie nemá v Psychiatrické nemocnici v Opavě své centrální působiště. Je tvořeno týmem 20 psychologů, pracujících na jednotlivých primariátech nemocnice. Funkční základnou pracoviště je společná metodická výbava a intenzivní spolupráce v oblasti konzultační a vzdělávací. Kliničtí psychologové poskytují jednotlivým psychiatrickým oddělením nemocnice především dva základní typy služeb – psychodiagnostiku a psychoterapii.

O PRAXÍCH:

  • Seznámení se s režimem a léčebným programem na konkrétním primariátě
  • účast v programu a psychoterapeutických aktivitách,
  • praxi v psychodiagnostice,
  • seznámení se specifiky práce psychologa v psychiatrické nemocnici.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe v  oblasti klinické psychologie.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/psychiatricka-nemocnice-v-opave/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »