Postup pro studenty psychologie

PŘED VÝJEZDEM + obecné informace

 1. Zájemce o studium v zahraničí se nejprve informuje o možnostech zahraničního studia na webových stránkách Katedry psychologie, zahraničního oddělení UP a FF UP.
 2. Student si vybere program výjezdu a řídí se dále jeho podmínkami (viz Možnosti zahraniční mobility). O případných výběrových řízeních jsou studenti informováni elektronicky nebo prostřednictvím nástěnky ve druhém patře.
 3. Student musí vždy informovat katederního koordinátora pro zahraničí o výjezd.
  • Zahraniční studijní pobyt musí být v souladu se Studijním řádem a vnitřními předpisy UP.
  • Katedrový koordinátor schvaluje, zda je zahraniční studijní pobyt v souladu se studijním plánem oboru Psychologie.
  • Katedrový koordinátor uznává/neuznává předměty (kredity) za zahraniční studium.

VÝJEZD JE SCHVÁLEN

 1. Student je zodpovědný za vyřízení všech administrativních náležitostí dle daného programu (Learning Agreement, smlouva, aj.).
  • Pro bezproblémové uznání předmětů studovaných v zahraničí student dopředu vyplní dokument Příprava LA, který zašle katedernímu koordinátorovi před žádostí o schválení LA.
 2. Dále se student řídí podmínkami daného výjezdu.
 3. Změna v Learning Agreementu je možná pouze se souhlasem koordinátora Katedry psychologie i koordinátora na přijímající instituci.
 4. V případě komplikací (např. nutné ukončení mobility) student ihned informuje odpovědné osoby UP a katederního koordinátora.

PO NÁVRATU

Neprodleně po návratu bude student informovat katederního koordinátora o svém návratu.

Pro uznání absolvovaných předmětů v zahraničí je potřeba následující postup:

 1. Zadá všechny potřebné informace do Portálu UP dle pokynů programu (studijní mobilita).
 2. Požádá katederního koordinátora o uznání předmětů studovaných v zahraničí (současně s žádostí doloží schválený LA a přehled svého aktuálního studijního plánu – k dispozici po přihlášení do Portálu).
 3. Ihned po obdržení ze zahraniční instituce dodá originál Transcript of records (přehled absolvovaných předmětů v zahraničí). Mezní termín pro dodání Transcript of Records je 30. června daného akademického roku. V případě nedodání potvrzení ToR nebudou předměty ze zahraničí uznány.
  • Výjimečně – pokud má zahraniční VŠ s vydáním transkriptu zpoždění, je možné požádat katederního koordinátora o posunutí termínu.
 4. Zahraniční koordinátor bude informovat studenta o schválení typu předmětu a zadá potřebné informace do Portálu UP. Následně bude nahráno do IS STAG a student bude mít předměty zapsány ve své studijní kartě.

Pro uznání zahraniční stáže je potřeba následující postup:

 1. Vyřízení všech povinných náležitostí s garantkou stáží UP.
 2. Katedernímu koordinátorovi je třeba zaslat:
  • potvrzení zahraniční stáži
  • zkratku předmětu, pod kterým má být stáž uznána
  • krátký popis stáže (4 – 5 vět) v českém a anglickém jazyce pro dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement) – nepovinné
 3. Po dodání všech podkladů zařídí katederní koordinátor uznání zahraniční stáže v IS STAG.
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/studium-v-zahranici/postup-pro-studenty-psychologie/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »