Univerzita Pardubice

garant katedry pro Univerzitu Pardubice: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
vedoucí organizace: doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.

(děkan Dopravní fakulty Jana Pernera)

kontaktní osoba: Ing. Josef Bulíček, Ph.D.
kontaktní adresa: Studentská 95,532 10 Pardubice
kontaktní telefon: +420 466 036 202
kontaktní email: josef.bulicek@upce.cz
www stránky: www.upce.cz

O NÁS:

Dopravní fakulta Jana Pernera (dále DFJP) Univerzity Pardubice (dále UPa) je koncipována jako fakulta multidisciplinárního charakteru obchodně-ekonomického a technologicko-technického zaměření. Vychovává odborníky pro soukromé a státní dopravní společnosti a podniky, výrobní, stavební i obchodní firmy, výzkumné a projektové organizace, státní správu i školství. Její absolventi jsou připraveni kvalifikovaně navrhovat, organizovat a řídit technologické procesy v dopravních systémech. Z hlediska psychologie je u nás možnost získat informace o setkávání dopravních systémů a člověka jako jejich pasivního nebo aktivního uživatele (řidiči, cyklisté, chodci). Je možné rovněž poznat základní principy práce v dopravě (zejm. silniční a železniční) a nároky na takové zaměstnance kladené.

O PRAXÍCH:

Studenti se u nás v rámci projektu Partnerská síť mohou zapojit ve třech formách:

  • Využít základní kurz, který je provede základními principy technologie a řízení dopravy se zaměřením na účast lidského faktoru. Náplň a rozsah kurzu je možné přizpůsobit zaměření. Využít lze i specializované laboratoře DFJP (především dopravní sál – trenažér řízení železniční dopravy na úrovni staničních zaměstnanců).
  • Absolvovat vybrané přednášky na DFJP (v běžném studiu) podle dohody a zaměření studenta.
  • Navštěvovat individuální konzultace s vyučujícími a konzultovat dopravně‑technologickou stránku věci, např. v rámci řešení závěrečných prací.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe v  oblasti psychologie práce a organizace.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/univerzita-pardubice/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »