Druhé místo Ceny rektora za nejlepší vědeckou práci

09. 02. 2015 / Lucie Reichová / Rubrika: Médiím / Přečteno 1 450x

Bc. Jaroslava Suchá je studentkou 1. ročníku navazujícího magisterského studia psychologie. V psychologii se zaměřuje na pedagogickou a vývojovou psychologii. Spolu PhDr. Martinem Dolejšem, Ph.D. spolupracuje na výzkumných projektech, které se věnují výskytu rizikových a protektivních rysů osobnosti u českých adolescentů. V prosinci tohoto roku se přihlásila do soutěže vypsané rektorem UP, ve které se oceňují nejlepší bakalářské, diplomové a vědecké (článek v odborném tisku) práce a sportovní výkony.

Jaroslava Suchá se v této soutěži umístila na druhém místě v oboru sociálních věd, kam vedle sociologie, politologie, ad. patří i psychologie.
K tomuto úspěchu velmi gratulujeme!

Stručný obsah výzkumu:
Práce se zaměřuje na 14leté žáky českých základních škol a gymnázií. U těchto respondentů bylo zjišťováno rozšíření rizikového chování (šikana, abúzus, delikvence). Byl zkoumán vztah těchto rizikových aktivit v souvislosti s osobnostními charakteristikami (sebehodnocení, impulzivita). Výsledky ukázaly, že vybrané osobnostní proměnné s rizikovými projevy souvisí.

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/verejnosti-a-mediim/druhe-misto-ceny-rektora-za-nejlepsi-vedeckou-praci/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »