Katederní publikace oceněné rektorem

19. 03. 2015 / Lucie Reichová / Rubrika: Médiím / Přečteno 2 036x

Katederní publikace oceněné rektorem

Čestné uznání za odbornou knihu publikovanou v letech 2013 a 2014 si odnesly dva týmy z Katedry psychologie pod vedením doc. PhDr. Ireny Sobotkové, CSc. a PhDr. Martina Dolejše, Ph.D.

Cenu rektora UP za nejlepší vědeckou nebo uměleckou práci studentů bakalářských a magisterských studijních programů za rok 2014 (2. místo) si odnesla také studentka Bc. Jaroslava Suchá za bakalářskou práci: Vztah mezi sebehodnocením, impulzivitou a rizikovým chováním u čtrnáctiletých žáků v ČR.

Oceněná monografie doc. Sobotkové a Veroniky Očenáškové Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti přináší komplexní pohled na kontroverzně pojímané téma pěstounské péče. Vychází z rozsáhlého a v našich podmínkách ojedinělého výzkumného projektu, který mapoval prostředí a význam biologické a pěstounské rodiny, kontakty s biologickými rodiči, proces vyrovnávání se s nestandardní osobní historií, životní spokojenost a zvládání dospělých rolí u 50 osob, které vyrostly v dlouhodobé pěstounské péči.  Hlavním cílem výzkumu bylo porozumět do hloubky jejich osobní zkušenosti. Výzkumná zjištění jsou diskutována s ohledem na uplatnění v praxi. Důraz je kladen na zjištěné ochranné faktory ve vývoji dítěte v pěstounské péči. Současně je poukázáno na reálná rizika, která hrozí při nerespektování psychických potřeb dětí.

obálka_PRORA_081014_krivky-page-001

Odborná kniha kolegů Martina Dolejše, Ondřeje Skopala, Jaroslavy Suché, Panajotise Cakirpaloglu a Lucie Vavrysové Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů se tématem rizikového chování u adolescentů v souvislosti s jejich osobnostními dispozicemi. Úvodní kapitoly se zabývají teoretickým zakotvením použitých pojmů. Od popisu období adolescence se zaměřením na fyzický, kognitivní a psychosociální vývoj text směřuje k vymezení pojmu rizikové chování s uvedením nejčastějších forem. Následující kapitoly uvádějí použité dotazníkové nástroje, jejich teoretická východiska, následně uvádějí relevantní výzkumné studie, které daný nástroj používaly. Součástí každé kapitoly je prezentace výsledků studie a dále rozsáhlé analýzy výsledků s porovnáním nejvýznamnějších statistických vztahů mezi jednotlivými faktory napříč všemi použitými nástroji.

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/verejnosti-a-mediim/katederni-publikace-ocenene-rektorem/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »