Nová kniha: Význam motivace v pojetí osobnosti

06. 01. 2016 / Lucie Reichová / Rubrika: Médiím / Přečteno 1 418x

Nová kniha: Význam motivace v pojetí osobnosti

Kniha vydaná ke konci minulého roku z pera doc. Cakirpaloglu a dr. Šmahaje, Význam motivace v pojetí osobnosti: teoretický, výzkumný a aplikační rozměr, je rozdělena na tři částí. První část nabízí přehled vybraných teorií integrující různý pohled na dynamický psychologický fenomén motivace. Jsou zde uvedeny současné teoretické koncepty, stejně tak jako na historicky významné pohledy a přístupy k tématu lidské motivace. V druhé části zaměřené na výzkum autoři prezentují zahraniční i své vlastní výzkumy zaměřené na oblast (pracovní) motivace a sebedeterminaci. Teoretické ukotvení studie tvoří přístup výzkumu lidské motivace a osobnosti autorů Edwarda Deciho a Richarda Ryana. Realizované výzkumné šetření kvantitativní povahy bylo zaměřeno na akademické pracovníky. Data byla sbírána elektronickou formou přes internet. Výsledky poukazují na možnost efektivního využití přeložené škály vnitřní a vnější pracovní motivace i v českém prostředí. Díky neustálému rozvoji komunikačních a informačních technologií, mezioborové či zahraniční spolupráci dochází i k dynamické proměně náplně pracovní činnosti. U akademických pracovníků se v mnoha případech jedná o otázky motivace, vnímání osobní účinnosti pro výuku, výzkum a publikační činnost. Z pohledu pracovní psychologie je kladen velký důraz na seberealizaci a sebeřízení pracovníka. Cílem realizované studie bylo zaměření se na optimální fungování v organizaci, které zahrnuje i zvládání stresu a pracovní i osobní spokojenost. Závěrečná třetí část knihy se věnuje aplikačním možnostem poznatků pro praxi (např. psychoterapii, pracovní psychologii). Pozornost je věnována možnostem měření motivace, aktuálním otázkám a směrování výzkumu v této oblasti, stejně tak jako humanisticko-existenciálnímu přístupu. Cílem knihy je podat systematický přehled starších i novějších teorií motivace v kontextu aktuálních výzkumů na pomezí psychologie osobnosti, sociální psychologie a psychologie práce.

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/verejnosti-a-mediim/nova-kniha-vyznam-motivace-v-pojeti-osobnosti/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »