Nový knižní přírůstek! – Kyberšikana jako společenský problém

18. 12. 2014 / Lucie Reichová / Rubrika: Médiím / Přečteno 1 730x

Nový knižní přírůstek! - Kyberšikana jako společenský problém

Nová knižní publikace zaměřená na problematiku kyberšikany v České republice obsahuje informace určené nejen studentům oboru psychologie, ale také poradenským pracovníkům, pedagogům a rodičům. Autor knihy PhDr. Jan Šmahaj, Ph.D.  se zaměřil na téma se snahou čtenáře seznámit s tím, co lze považovat za projev kyberšikanování, nakolik je kyberšikana spojována se školním prostředím a jaký má dopad na oběť kyberšikany. V textu autor zdůrazňuje potřebu rozvoje psychologického poradenství v této oblasti a komplexní přístup při řešení jednotlivých případů.  Kniha je rozdělena na část teoretickou a část empirickou. Aby bylo možné porozumět specifikům kyberšikany a mohlo být na problém kyberšikany nahlíženo jako na společenský problém, věnuje autor v textu pozornost širším souvislostem. Součásti textu je vymezení méně obvyklých termínů, které jsou s tématem úzce spojeny a které jsou pro další výklad nezbytné. I když je těžiště teoretické části věnováno především kyberšikaně, odráží se autor v jejím úvodu od „klasické“ šikany, se kterou má tento společenský fenomén mnoho společného. Jedním z cílů práce bylo na základě aktuálního stavu poznání přispět kvalitními informacemi o kyberšikaně, ale také naznačit metodologické a výzkumné limity výzkumu v této oblasti. Empirickou část knihy tvoří dvě realizované studie. Cílem práce bylo analyzovat souvislosti vybraných psychických stavů, procesů a osobnostních charakteristik u obětí kyberšikany u souboru respondentů.

Kniha dostupná ve e-shopu Vydavatelství Univerzity Palackého

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/verejnosti-a-mediim/novy-knizni-prirustek-kybersikana-jako-spolecensky-problem/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »