Olomoučtí psychologové hledají vztah mezi tvořivostí, empatií a systemizací

19. 12. 2013 / Zuzana Vávrová / Rubrika: Médiím / Přečteno 2 130x

Olomoučtí psychologové hledají vztah mezi tvořivostí, empatií a systemizací

Skutečnost, že ženy jsou více empatické a muži tíhnou spíše k systematickému myšlení, je v psychologii poměrně známá. Vědci z Katedry psychologie Filozofické fakulty se však rozhodli prozkoumat, zda s těmito osobnostními dimenzemi souvisí i doménově specifická kreativita, která je vázána na určitou oblast od matematiky až po umění.

pátek 13. prosince 2013, 10:02 – Text: Martina Šaradínová

Problematiku řeší profesorka Alena Plháková společně s Danielem Dostálem v rámci projektu Interní grantové agentury na filozofické fakultě. Využili dotazníky amerického psychologa Jamese Kaufmana, jenž se zaměřuje na různé škály tvořivosti, a dotazník psycholožky Shelley Carsonové, jenž u respondentů zjišťuje jejich úspěchy v různých oblastech. Na internetu je vyplnilo celkem 1112 vysokoškoláků.

„Výsledky zatím vycházejí podle očekávání. U každodenní kreativity mají ženy vyšší skóre než muži. V oblasti přírodních věd kreativita souvisí se systemizací, která je vlastní spíše mužům. Neplatí to ale všeobecně. Například studentky přírodních věd mají míru systemizace také vysokou,“ vysvětlila Plháková.

Schopnost empatie a systemizace popsal britský psycholog Simon Baron-Cohen. Vymezil také čtyři kognitivní styly, které jsou dány poměrem systemizace a empatie. Lidé s vysokou úrovní systemizace a nízkou empatií mají často autistické rysy a mohou se mezi nimi nacházet vynikající matematici. Další skupinou jsou lidé, u nichž sice převažuje systemizace, ale zachovávají si i dostatečnou úroveň empatie. „Ti by mohli být například výborní biologové,“ prozradila Plháková.

Vyvážené typy vykazují průměrnou úroveň v obou kategoriích, díky všestrannosti se mohou uplatnit v celé řadě oblastí. Osoby, u nichž naopak empatie převažuje nad systemizací, nacházejí často své místo v oblasti umění, humanitních věd a mají předpoklady stát se dobrými psychoterapeuty. „Kognitivní styly mohou dávat předpoklady pro uplatnění v různých oblastech,“ doplnila Plháková.

Výzkum by měl skončit v příštím roce, kdy vyjde i odborná publikace. Daniel Dostál se navíc díky němu vydá na půlroční stáž ke špičkovému

 

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/verejnosti-a-mediim/olomoucti-psychologove-hledaji-vztah-mezi-tvorivosti-empatii-a-systemizaci/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »