Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů

14. 10. 2014 / Lucie Reichová / Rubrika: Médiím / Přečteno 2 062x

Protektivní a rizikové osobnostní rysy u adolescentů

Na základě rozsáhlého výzkumu autorů PhDr. Martina Dolejše, Ph.D.Mgr. Ondřeje Skopala, Bc. Jaroslavy Suché a kol., vychází tato nová publikace věnující se protektivním a rizikovým osobnostním rysům u adolescentů.

Kniha pojednává o osobnostních rysech adolescentů a představuje zjištěná fakta a výsledky, které poskytly analýzy vycházející z rozsáhlé testové baterie. Osobnost člověka je tvořena osobnostními rysy, které spoluurčují jeho chování a jednání. Rysy či skupiny rysů mají jednoznačně vliv na výskyt různých forem rizikového chování (krádeže, závislosti nebo agresivní akty). Aktivity, které označujeme, respektive zařazujeme do obecné kategorie „rizikové chování“, jsou činnosti, které zapříčiňují prokazatelný nárůst sociálních, psychologických, zdravotních, vývojových, fyziologických a dalších rizik pro jedince, pro jeho okolí a/nebo pro společnost. Kniha reprezentuje výsledky pro jednotlivé diagnostické metody v samostatných kapitolách, jejichž součástí jsou také vzájemné souvislost mezi faktory, které jsou prostřednictvím těchto psychologických nástrojů zjišťovány. (oficiální text autorů)

Kniha je dostupná v tomto odkazu: http://old.psych.upol.cz/wp-content/uploads/2014/10/Protektivn%C3%AD-a-rizikov%C3%A9-osobnost%C3%AD-rysy-u-adolescent%C5%AF-Dolej%C5%A1-Skopal-Sucha-a-kol..pdf

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/verejnosti-a-mediim/protektivni-a-rizikove-osobnostni-rysy-u-adolescentu/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »