U veřejnosti stále převládá názor o úplatkářství dopravních policistů

13. 06. 2014 / Zuzana Vávrová / Rubrika: Médiím / Přečteno 1 521x

U veřejnosti stále převládá názor o úplatkářství dopravních policistů

Postoje k policistům v České republice jsou do značné míry zatíženy stereotypy. Ilustrací těchto stereotypů mohou být např. četné anekdoty směřující proti policistům, či jejich vyobrazení ve filmech a seriálech narážející mnohdy třeba na inteligenci policistů nebo upřednostňování maskulinního pohlaví v této profesi. Dá si říct, že veřejnost má k dopravním policistům primárně daný negativní postoj, především kvůli represivní povaze jejich práce.

Co si o nich řidiči skutečně myslí? Co jim zazlívají a naopak co oceňují? A jaké reakce očekávají sami dopravní policisté? To se v rámci svého výzkumu rozhodla prozkoumat naše doktorandka PhDr. Lenka Šrámková a výsledky Vás překvapí.

Lenka zjišťovala názory a postoje veřejnosti, které srovnávala s očekáváním samotných dopravních policistů. Policisté jsou sami k sobě kritičtější než veřejnost, která oceňuje náročnost a prestiž tohoto povolání. Základním kamenem negativního postoje veřejnosti k dopravní policii je názor na jejich objektivitu, resp.neobjektivitu, a názor, že dopravní policisté berou úplatky. Oproti tomu policisté sami mají za to, že veřejnost je považuje za podprůměrně inteligentní, zatímco ve skutečnosti tomu tak není. Negativní postoj veřejnosti k  dopravním policistům nevyplývá ze stereotypů týkajících se inteligence nebo genderu, ale spíše z toto, že veřejnost je považuje za neobjektivní. Povolání dopravních policistů je ale veřejností vnímáno jako náročné a v rámci policie důležté, přestože sami dopravní policisté tento postoj veřejnosti neočekávají.

Průzkum je dílčím výsledkem rozsáhlého výzkumu realizovaného v rámci dizertace s názvem „Aspekty rozhodování dopravních policistů“.

Tento výzkum je podpořen v rámci SGS IGA FF_2013_038.

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/verejnosti-a-mediim/u-verejnosti-stale-prevlada-nazor-o-uplatkarstvi-dopravnich-policistu/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »