Výstupy ze setkání dopravních expertů v Lundu

01. 11. 2016 / Lucie Reichová / Rubrika: Médiím / Přečteno 1 963x

Výstupy ze setkání dopravních expertů v Lundu

Poprvé v historii, 193 zemí světa odsouhlasilo a podepsalo „Globální cíle pro udržitelný rozvoj“ (#GlobalGoals), které se jako obyvatelé země zavazujeme splnit do roku 2030. Cíle jsou definovány v 16ti oblastech, mezi hlavní cíle patří, že nikdo na zemi nebude žít v extrémní chudobě, všechny děti budou mít přístup k nezávadné vodě, základní potravě, zdravotní péči a vzdělání. Jedním z cílů je i budování udržitelných komunit a měst (cíl 11), ve kterém je uvedeno, že hlavním cílem v oblasti dopravy je zajištění mobility, tj. bezpečného, dostupného a udržitelného přístupu k dopravě pro všechny obyvatele planety, se speciálním důrazem na zvýšení bezpečnosti silniční dopravy, zvýšení podílu hromadné dopravy a respektování potřeb těch nejvíce zranitelných, tj. dětí, starších osob nebo osob se speciálním potřebami.

I těmito tématy se zabývalo setkání dopravních expertů sdružených v globálně působící organizaci  ICTCT (International Cooperation on Traffic Concepts and Theories), které se konalo v uplynulých dnech na Univerzitě ve švédském Lundu. Ředitelka odboru bezpečnosti dopravy švédského ministerstva dopravy paní Maria Krafft ve svém sdělení uvedla, že vzhledem k předpokládané plné automatizaci silniční dopravy do roku 2030 (autonomní vozidla) je velkou výzvou pro dopravní experty zajistit dopravní systém bez konfliktů, ve kterém všichni účastníci dopravy budou rovnocenní a žádný z nich nebude usmrcen nebo vážně zraněn v důsledku dopravní nehody. Tohoto stavu můžeme dosáhnout pomocí vhodného designu dopravní infrastruktury, která bude podporovat bezpečné chování a vhodný management rychlosti vozidel, který zajistí, že v oblastech, kde se vyskytují nechránění – zranitelní účastníci provozu, nebude rychlost vozidel překračovat maximální rychlost 30 km/h.

Na závěr setkání byla při slavnostním ceremoniálu předána vlajka ICTCT Matúši Šuchovi, zástupci Palackého Univerzity v Olomouci, jako organizátorovi setkání v roce 2017, které se bude konat v Olomouci. Palackého Univerzita se tak zařadí mezi významné instituce z celého světa, které měli možnost v posledních 30ti letech ICTCT setkání pořádat.

Popis k fotografii výše: 
Zástupce Palackého Univerzity v Olomouci Matúš Šucha přebírá vlajku ICTCT od prezidenta ICTCT Ralfa Rissera a zástupců Univerzity Lund Åse Svensson a Aliakseie Laureshyna.

Odkaz na Global Goals: www.globalgoals.org
Odkaz na ICTCT: www.ictct.org

 

Štítky: , , ,

Sdílet článek na facebooku

Sociální sítě
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/verejnosti-a-mediim/vystupy-ze-setkani-dopravnich-expertu-v-lundu/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »