Konference

Proběhlé konference akademického roku 2016/2017

11. listopadu 2016
Dopravní seminář VI
Téma: Bezpečnost a mobilita starších řidičů v dopravě
Odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333155269

7. – 9. září 2016
34. Psychologické dny
Téma: Možnosti a hranice psychologie
Web: http://www.psychologickedny.info/

Proběhlé konference akademického roku 2015/2016

11. – 13. května 2016
XIII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství
Téma: Partnerství a rodičovství – synergie a konkurence
Web: www.amrp.cz/medlov-2016.html

8. – 9. února 2015
PhD existence (česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech)
Šestý ročník konference nesoucí téma: Výzkum +/vs./- praxe
Web: www.contexo.cz/cs/phdexistence6/

13. listopadu 2015
V. Dopravněpsychologický seminář Psychická způsobilost k řízení
Náplň: Představení nové certifikované metodiky pro posuzování psychické způsobilosti k řízení silničních motorových vozidel.
Odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333148065

Proběhlé konference akademického roku 2014/2015

12. – 14. února 2015
Mezinárodní konference ,,SPOLEČNÝ PROSTOR – COMMON SPACE 2015″
Web: http://www.spolecnyprostor.cz/

4. – 5. února 2015
PhD existence (česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech)
Pátý ročník konference tentokráte zaměřený na téma psychologické diagnostiky, jež nese název „Cogito ergo experior (Myslím, tedy testuji)“.
Web: http://contexo.cz/cs/phdexistence5

2. – 3. února 2015
Kvalita
tivní přístup a metody ve vědách o člověku
Téma: Jak to děláme. Proces kvalitativní analýzy pohledem zkušených výzkumníků.
Web: http://www.contexo.cz/cs/qakonference2015/obsah/uvod-8

29. – 30. ledna 2015
Vzdělání a uplatnitelnost. Co (ne)můžeme dát našim studentům
Web:  http://contexo.cz/cs/mba/obsah/registrace-16

14. listopadu 2014
IV. dopravněpsychologický seminář
Téma: Psychická způsobilost k řízení – Možnosti (a meze) psychologické diagnostiky způsobilosti k řízení
Odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333140451

5. – 6. listopadu 2014
Sympozium rodinné resilience
Web: http://resilience.spolecnyprostor.cz/?lng=cz

9. – 10. října 2014
„Restart“ – Teorie a praxe léčby závislostí
Web: http://www.contexo.cz/restart

25. – 27. září 2014
Konference (nové) horizonty protidrogové politiky ve středoevropských metropolích
Web: http://drug-horizon-prague.cz

11. – 13. září 2014
Psychologické dny 2014
32. Psychologické dny na téma: „Fenomén svobody v kontextu psychologie a filosofie“
Web: http://www.psychologickedny.info/

Proběhlé konference akademického roku 2013/2014

20. května 2014
2. konference Partnerská síť
Náplň: Na konferenci byly představeny výsledky spolupráce partnerů, studentů a členů Katedry psychologie ve čtyřech tematických oblastech: Klinická psychologie, Pedagogická a poradenská psychologie, Psychologie práce a organizace, Psychologie v sociálních službách.
Web: http://papsav.upol.cz/partnerskasit

19. – 20. května 2014
PhD Existence
Téma: Mašinky v psychologii
Web: http://contexo.cz/cs/phdexistence4/

5. května 2014
XII. národní konference o manželském, partnerském a rodinném poradenství
Téma: Současné podoby partnerského a rodinného soužití
Odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333138639

24. – 25. dubna 2014
Sympózium rodinné terapie
Téma sympózia: Teorie citové vazby a rodinná terapie
Web: http://old.psych.upol.cz/verejnosti/konference/sympozium-rodinne-terapie/

20. – 22. března 2014
Společný prostor
2. mezinárodní konference arteterapie, dramaterapie, muzikoterapie, tanečně pohybové terapie a psychoterapie zaměřené na tělo a psychosomatického přístupu
Web: www.spolecnyprostor.cz

11. – 12. března 2014
II. olomoucké speciálněpedagogické dny
Web: www.contexo.cz/cs/specialni-pedagogika2

5. listopadu 2013
Výzvy a problémy transformace vysokých škol 2
Náplň: Konference byla zaměřena na budování vazeb se studenty a absolventy VŠ a trendy, které lze v praxi identifikovat. Současně zde byly představeny alternativní možnosti dotací pro vysoké školy a možnosti získávání financí prostřednictvím fundraisingu.
Odkaz: https://obd.upol.cz/id_publ/333138024

10. září 2013
Festival vzdělávání dospělých AEDUCA 2013
Téma: (Ne)vzdělanost v praxi
Web: http://www.aeduca.upol.cz/

Proběhlé konference akademického roku 2012/2013

7. března 2013
Nové trendy výzkumu ve speciální pedagogice
Souběžný program:

  • Konference I. Olomoucké speciálněpedagogické dny
  • 14. Mezinárodní konference k problematice osob se specifickými potřebami
  • 2. Tyflopedická konference, konference k projektu Tvorba a inovace e-learningových studijních podpor studia speciální pedagogiky
  • I. Konference mladých vědeckých pracovníků

Web: http://www.contexo.cz/cs/specialni-pedagogika2/

Světové psychologické konference 2015-2021*

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

* Psychology resources around the world (2015). Calendar of Upcoming Conferences – Psychology and Related Disciplines. Získáno 27. 11. 2014 z http://resources.iupsys.net/iupsys/index.php/conferences–congresses/calendar-of-psychology-conferences-around-the-world

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/verejnosti/konference/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »