Vojenská nemocnice Olomouc

garant katedry pro VNOL: PhDr. Roman Procházka, Ph.D.
Vedoucí organizace: Plk. MUDr.Lubomír Dobeš, ředitel VN Olomouc
Kontaktní osoba: Mgr. Irena Lichnovská, primářka LPO
Kontaktní adresa: VNOL, Sušilovo nám.5 ,Olomouc
Kontaktní telefon: +420 973 407 088, +420 973 407 227
Kontaktní email: lichnovskai@vnol.cz
www stránky: www.vnol.cz

O NÁS

AMBULANCE LÉKAŘSKO-PSYCHOLOGICKÉHO ODDĚLENÍ,

je jedním z 20 oddělení Vojenské nemocnice Olomouc, které spolupracuje a zajišťuje diagnostické, psychoterapeutické a poradenské služby pro hospitalizované i ambulantní pacienty.

LPO má 2 pracoviště:

Klinická psychologie – budova psychiatrie – v zahradě – vchodem D k laboratořím
Pracovní psychologie – hlavní budova vchod – A2, z nádvoří vchod B(v suterénu)

Charakteristika oddělení:

Psychologické oddělení VN v Olomouci poskytuje služby  v oblasti

klinické psychologie –  psychodiagnostika  a psychoterapie ambulantním
i hospitalizovaným pacientům

–        provádí poradenskou činnost v problematice partnerských i pracovních vztahů

–        krizovou intervenci v náročných životních situacích

–        nabízí psychoterapeutické vedení s využitím relaxací, imaginací a hypnózy

–        vede skupinovou  i individuální psychoterapii

–        provádí psychodiagnostická vyšetření pacientů ambulantních i hospitalizovaných

z oddělení VN Olomouc

–        zpracovává vyšetření pro posudkové účely

–        posuzuje schopnosti včetně intelektu – jejich narušení v důsledku onemocnění,

případně úrazů

–        provádí individuální nebo skupinové relaxace

V oblasti pracovní psychologie jsou na nově vybaveném pracovišti vyšetřováni

–        uchazeči o výkon profese vojáka v armádě ČR – jsou posuzovány jejich

schopnosti  i pro zařazení na jednotlivé specializace

–        žadatelé o vstup do aktivní zálohy AČR

–        žadatelé o studium na vojenských středních i vysokých školách

–        pro potřeby AČR se provádí psychologická diagnostika osobnosti žadatelů
do speciálních jednotek (zahraniční mise, pro výkon služby v zahraničí, výsadkář,

pyrotechnik, hasič, potápěč, průzkumník, řidič..)

O PRAXÍCH

Studenti psychologie mají možnost se v průběhu týdenní klinické praxe seznámit se strukturou a organizací pracoviště. Aktivně se účastní a zapojují v rámci obvyklé náplně klinického psychologa spolupracujícího v rámci týmu lůžkového odd. psychiatrie a detoxu. Jsou přítomni při lékařských vizitách na odd.,samostatně administrují a vyhodnocují přidělené psychodiagnostické metody,jejich výsledky konzultují s psychologem odd.

Studenti mají možnost vyzkoušet si na pracovišti pracovní psychologie  počítačové testové metody používané při vyšetřeních pro účely AČR– výsledky jsou  konzultovány s psychologem.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe  v  oblasti klinické psychologie.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/vojenska-nemocnice-olomouc/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »