Vážení členové akademické obce, kolegové a přátelé, vítejte na webu ke kandidatuře Martina Seitla a Terezy Bydžovské do Akademického senátu Filozofické fakulty UP v Olomouci pro volby 30. 3. – 5. 4. 2017

 

Svou vizi opíráme o dosavadní působení v Akademickém senátu naší fakulty, na Katedře psychologie FF UP, v České asociaci studentů psychologie (ČASP) i o zkušenosti z praxe mimo UP. Usilujeme o zvolení do AS FF UP, abychom pomohli naši fakultu jak rozvíjet, tak udělat příjemným a tvůrčím místem pro práci i studium. Rádi bychom proto využili našich znalostí a zkušenosti v oblastech, které považujeme za aktuální nebo klíčové pro úspěch FF.

  • Rozpočtová stabilita a decentralizovaný rozpočet kateder
  • Široká nabídka studijních programů
  • Respekt k odlišným potřebám kateder
  • Efektivní administrativa
  • Investice do vědeckého rozvoje a mobility
  • Motivační systém pro studenty
  • Studium pro praxi

 

Garantujeme, že se postavíme za všechny další body projednávané Akademickým senátem ve prospěch rozvoje FF. Vedle již uvedených bodů budeme věnovat prioritní pozornost projednávání harmonogramu akademického roku, pravidel přijímacího řízení, stejně jako směrnicí, které upravují každodenní výuku, studium nebo výzkum a projektovou činnost.

Naše vize je ve shodě s vizí kandidátu Katedry aplikované ekonomie. Proto podporujeme svoji kandidaturou také:

  • Mgr. et Mgr. Jana Stoklasu, D.Sc. (Tech.), kandidujícího do pedagogické komory
  • Mgr. Pavlínu Kleiberovou, kandidující do studentské komory

 

Pojďte s námi podpořit úspěch Filozofické fakulty UP v Olomouci!

Dejte nám svůj hlas ve volbách 30. 3. – 4. 4. 2017 (elektronická volba) nebo 5. 4. 2017 (prezenční volba na Tř. Svobody 26)! 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/volby-do-as-2017/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »