PhDr. Martin Seitl, Ph.D., kandidát do Akademického senátu FF UP v Olomouci za akademické pracovníky.

Vážené kolegyně, kolegové, přátelé, studenti,

představuji se Vám jako kandidát pro volby do Akademického senátu FF UP v Olomouci. Rozhodl jsme se kandidovat po zkušenostech z právě končícího volebního období, ve kterém jsem se jako senátor aktivně zapojil jak do průběžné práce AS, tak do činnosti dvou jeho komisí. V dalším volebním období bych rád tyto zkušenosti zúročil při jednání a rozhodování AS FF, a to včetně svého pohledu na oblasti, které jsou mi blízké z mé činnosti na Katedře psychologie a předcházející praxe – studijní agenda, rozpočet a projektové řízení.

Aktuální profil

V současnosti působím jako odborný asistent a zástupce vedoucího Katedry psychologie FF UP. Vyučuji šest předmětů a realizuji výzkum v oblasti psychologie práce a organizace, která je mojí hlavní specializací. Při výzkumu spolupracuji s několika středními a velkými organizacemi, se kterými jsem navázal kontakt ještě před svým působením na UP nebo v rámci mnou vedeného projektu ESF OPVK s názvem Partnerská síť, který propojoval zájmy UP, studentů a aplikované sféry s účastí více než 25 zaměstnavatelů. Do výzkumných aktivit se snažím maximálně zapojovat studenty bakalářského a magisterského studia. Za tímto účelem koordinuji setkávání a práci skupiny 15 studentů, kteří se o obor psychologie práce zajímají nebo se na něj již přímo připravují. Aktuálně ve skupině zpracováváme tři výzkumné projekty: integrita osobnosti v pracovním prostředí, vztahová vazba v pracovním prostředí a Zulligerův test.

Mým odborným koníčkem jsou psychodiagnostické projektivní metody, které vyučuji i zapojuji do výzkumu. Rorschachova metoda, nejznámější projektivní metoda, se také stala předmětem několika publikací, u kterých jsem autorem nebo spoluautorem.

Od roku 2014 jsem senátorem AS FF UP. V senátu jsem od počátku volebního období působil jako člen ekonomické komise, která připomínkovala a s vedením fakulty diskutovala vývojové verze metodiky decentralizovaného rozpočtu kateder FF. V závěru současného volebního období jsem se stal členem komise pro otázku emeritur, která koncipovala Návrh na sestavení pravidel pro emeritury.

Na Katedře psychologie FF UP se vedle odborného zaměření věnuji problematice IT podpory výzkumu, komunikace a efektivní spolupráce na dálku. Mým úkolem je také hledání cest, jak řešit administrativu co nejméně zatěžujícím způsobem pro členy katedry. K tomu mi pomáhají dlouholeté zkušenosti s platformou Microsoft SharePoint.

Pokud Vás zajímají další informace o mé současné nebo minulé práci, případně něco z mého soukromého života, navštivte další podstránky tohoto webu.

Martin Seitl

Váš kandidát do AS FF UP

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/volby-do-as-2017/martin-seitl/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »