Moje působení v praxi je založeno na přesvědčení, že psychologii práce a organizace lze smysluplně učit jen za předpokladu, že je propojena výuka s výzkumem a praxí. Psychologie práce a organizace není teoretický či akademický obor, ale obor, který vyžaduje kontakt s žitou praxí. V opačném případě nezískají studenti to, co budou jako absolventi potřebovat. Výzkum obohacuje jak výuku, tak praxi o nové myšlenky a možnosti, které by jinak zůstaly skryty.

Součástí mé praxe je i dosavadní působení v AS FF UP. Níže naleznete více informací.

Přehled praxe:

2010 – dosud  Odborný asistent, VŠ pedagog, zástupce vedoucího katedry
Katedra psychologie FF UP v Olomouci
Pracovní náplň: pedagogická činnost, řešitel a spoluřešitel projektů, technický rozvoj katedry
Oblast zaměření: psychologie práce a organizace
2014 – 2016 Jednatel společnosti, psycholog práce
 Institut psychologických služeb, s.r.o.
Pracovní náplň: odborná činnost poradenská a konzultantská v psychologii práce a organizace, ale také manažerská činnost při řízení malého kolektivu specialistů
2010 – 2011       Vedoucí oddělení personálních projektů
Meopta – optika, s.r.o.
Pracovní náplň: řízení pracovního týmu řešícího implementace nových a inovace stávajících HR procesů organizace
2007 – 2010   HR specialista
Meopta – optika, s.r.o.
Pracovní náplň: HR procesy hodnocení, odměňování a vzdělávání zaměstnanců, psychodiagnostika, nábor a výběr zaměstnanců

Působení v AS FF UP v letech 2014-2017

Během celého volebního období jsem působil jako člen Ekonomické komise. V rámci komise jsem se podílel na vypracování stanovisek k děkanem navrhovaným dokumentům – metodika dělby rozpočtu, rozpočty FF a decentralizované rozpočty kateder FF pro jednotlivé roky mého mandátu. Stanoviska byla následně podkladem pro diskusi celého AS FF a navazující hlasování.

V polovině funkčního období jsem s kolegou Mgr. Ondřejem Skopalem předložil děkanovi fakulty k posouzení návrh na zavedení prospěchových stipendií. Tento návrh byl exekutivním vedením fakulty projednán, následně však zastaven s ohledem na nově vznikají normu ke stipendiím na celé UP.

V závěru funkčního období jsem se stal členem komise pro emeritury, která rozpracovala návrh doc. Jana Stejskala a předložila jej senátu k diskusi a přijetí následného usnesení.

V průběhu volebního období jsem se aktivně zapojoval do diskuse a navazujících hlasování, která ovlivnila vývoj naší fakulty. V průběhu celého volebního období jsem jsme se zúčastnil všech zasedání pouze s jednou výjimkou.

Členství v odborných společnostech a asociacích:

Od roku 2009 Česká společnost pro Rorschacha a projektivní metody (ČSRaP)

Od roku 2009 Mezinárodní společnost pro Rorschacha a projektivní metody (ISR)

Od roku 2013 Evropská asociace psychologů práce a organizace (EAWOP)

Od roku 2015 Česká asociace psychologů práce a organizace (ČAPPO)

Studentské aktivity

Spoluzakladatel České asociace studentů psychologie. Během členství zastávány různé pozice: správa členství, pokladník, revizní komise.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/volby-do-as-2017/martin-seitl/praxe/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »