Níže naleznete přehled mých odborných výstupů:

 • VAVRYSOVÁ, L., & SEITL, M. (2017). Potenciál vybraných typologií a modelů organizační kultury pro výzkum a praxi. Psychologie a její kontexty, 7(2), in press.
 • SEITL, M. (2016). Testy schopností aneb co dokážou a co ne? In Bělohlávek, F. (Ed.), Jak vybrat správného člověka na správné místo. Úspěšný personální výběr (pp. 65-94). Praha: Grada. 
 • SEITL, M., & LEČBYCH, M. (2016). Lidská pohybová determinanta v Rorschachově metodě. Olomouc: VUP.
 • SEITL, M., CHARVÁT, M., & LEČBYCH, M. (2016). Psychometrické charakteristiky české verze škály Experiences in Close Relationships (ECR).  Czechoslovak Psychology, 60(4), pp 351-371.
 • SEITLOVÁ, K., KASALOVÁ, B., & SEITL, M. (2015). Work Environment Preferences of Generation Y in Relation to Attachment Theory. In J. C. Dias Rouco (Ed.), Proceedings of the 11th European Conference on Management Leadership and Governance. Reading: Academic Conferences and Publishing International Limited.
 • VAVRYSOVÁ, L., SEITL, M., &VTÍPIL, Z. (2015). Facilitace zájmu o organizační kulturu v kontextu Hofstedeho modelu strategie, kultury a změn. In M. Rymeš, I. Gillernová (Eds.), Psychologie práce a organizace 2015: Kvalita pracovního života. Sborník příspěvků. Praha: MATFYZPRESS.
 • SEITL, M. (2015). Testové psychodiagnostické metody pro výběr zaměstnanců. [Test psychological diagnostics methods for employees’ selection]. Olomouc: VUP.
 • SEITL, M. et al. (2014). Manuál praxí a stáží Katedry psychologie FF UP v Olomouci. Olomouc: VUP.
 • SEITL, M. (2014). Teorie vztahové vazby v dospělosti a sebeposouzení osobnostních charakteristik relevantních v pracovním prostředí. In Fedáková, D., Bozogáňová, M., Ištoňová, L. (Eds.) Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie „Psychológia práce a organizácie 2014“. Kosice: SVÚ SAV. ISBN: 978-80-89524-15-0.
 • MAROUŠKOVÁ, I., & SEITL, M. (2014). Pracovní zátež, životní spokojenost a work-life balance zaměstnanců přímé péče v domovech pro seniory v jižních Čechách a Praze. Sociální práce, 14(1), pp. 40-50.
 • LEČBYCH, M., & SEITL, M. (2013). Correlations between Self-reports of Attachment Dimensions and the Rorschach Oral Dependency Scale in a Sample of Czech Adults. Rorschachiana: Journal of International Society for the Rorschach, 34(2), pp. 137-155.
 • SEITL, M., & VTÍPIL, Z. (2013). Otázky motivace a interpersonálních charakteristik osobnosti při výběrů zaměstnanců s použitím Rorschachovy metody. In Lovaš, L., Vasková, K. (Eds.) Zborník z medzinárodnej konferencie „Psychológia práce a organizácie 2012“. Kosice: UPJS. ISBN: 978-80-8152-086-0.
 • ŠUCHA, M., & SEITL, M. (2013). Psychické vlastnosti a funkce posuzované v dopravněpsychologickém vyšetření. In Šucha, M., Rehnová, V., Kořán, M., Černochová, D., Dopravní psychologie pro praxi (pp. 44-77). Praha: Grada.
 • ŠUCHA, M., SEITL, M., & ČERNOCHOVÁ, D. (2013). Diagnostické metody pro dopravněpsychologické vyšetření. In Šucha, M., Rehnová, V., Kořán, M., Černochová, D., Dopravní psychologie pro praxi (pp. 97-132). Praha: Grada.
 • SEITL, M., & VAVRYSOVÁ, L. (Eds.). (2013). Psychologie práce a organizace 2013. Sborník příspěvků.  Olomouc: VUP.
 • SEITL, M. (2012). Poznávání interpersonálních charakteristik osobnosti. Olomouc: VUP.
 • SEITL, M. (2012). Rizika v projektu.  In Bendová, K. et al., Základy projektového řízení (pp. 35-53). Olomouc: VUP.
 • SEITL, M. (2012). Význam hodnot v interpersonálních vztazích (Doctoral dissertation thesis). Retrieved from https://theses.cz/.
 • ŠUCHA, M. & SEITL, M. (2012). The Role of Personality Qualities in Driving. Transactions on Transport Sciences, 4(4), pp. 225-232.
 • SEITL, M. (2012). Konceptualizace vztahu interpersonálních rysů osobnosti a sociálních hodnot. In M. Dolejš, M. Charvát, & E. Maierová (Ed.), PhD existence II: Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Bulletin abstraktů. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.
 • SEITL, M. (2011). Hodnocení zaměstnanců dělnických profesí ve velkých společnostech – zakázková řešení procesů řízení lidských zdrojů. In Buchtová, B., Š., Kulhavý, V., Procházka, J. (Eds.) Sborník Konference psychologie práce a organizace. Brno: Masarykova univerzita. ISBN: 978-80-210-5490-5
 • ŠUCHA, M. & SEITL, M. (2010). Metodické postupy a diagnostické metody pro dopravně psychologické vyšetření. In Sborník z mezinárodní vědecké konference o dopravní psychologii Bratislava 2010. Bratislava: Slovenská zdravotnická univerzita Bratislava.
 • SEITL, M.; ŠUCHA, M. (Eds.). (2010). Manuál doporučených psychodiagnostických metod pro vyšetřování a posuzování psychické způsobilosti k řízení motorových vozidel. Metodika. Praha: Ministerstvo dopravy ČR.
 • SEITL, M. (2010). Uplatnění psychodiagnostických metod v procesu firemního vzdělávání. In Sarmány-Schuller, I., Bratská, M. (Eds.). Sborník konference Psychologické dny 2009: „Premeny psychológie v európskom priestore“. Bratislava: Slovenská psychologická společnost při SAV. ISBN: 978-80-89236-74-9
 • ŠUCHA, M., SEITL, M. (2010). Řízení pod vlivem alkoholu v ČR a vybraných zemích EU – možnosti prevence a diagnostiky. In ŠUCHA, M. (Ed.). (2010), AT konference 2010 „Stav ve věcech alkoholu, tabáku a psychoaktivních léků v roce 2010“. Kniha abstrakt. Praha: Univerzita Karlova v Praze. ISBN: 978-80-254-7021-3
 • SEITL, M. (2009). Možnosti psychologické diagnostiky agrese, agresivity a hněvu v dopravní psychologii. In Šucha, M. (Ed.), Agresivita na cestách, (111-125). Olomouc: VUP. ISBN: 978-80-244-2375-3.
 • SEITL, M. (2009). Mladí lidé a tradiční komunity- osobnostní znaky a zvládání zátěže. In Heller, D., Charvát, M., Sobotková, I. (Eds.). (2009). Sborník konference Psychologické dny 2008: Já, my a oni. (pp. 9 na CD). Brno: Masarykova univerzita ve spolupráci s Českomoravskou psychologickou společností. ISBN: 978-80-210-4938-3.
[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/volby-do-as-2017/martin-seitl/publikace/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »