Moje výuka na FF UP v Olomouci je orientovaná na aplikované předměty s přímým využitím v praxi. Při své výuce stavím na teoretických poznatcích, které studenti získali v přecházejících ročnících.  Mnou vyučované předměty jsou zaměřeny na projektivní psychodiagnostické metody a na psychologii práce a organizace.

Rorschachova metoda

Specializovanou psychodiagnostikou metodu, jejíž podstata se stala grafickým námětem naší volební kampaně, učím od akademického roku 2009-2010. Předmět je tradičně hodnocen studenty jako jeden z nejnáročnějších na Katedře psychologie. Na druhou stranu přináší studentům kompetence přímo použitelné v praxi.

Psychologie ve výběru zaměstnanců

Předmět zaměřený na kompetence pro provedení náborů a výběru zaměstnanců s využitím psychodiagnostických metod a psychologických postupů učím od akademického roku 2011-2012. Studenti si během předmětu osvojí také různé dovednosti důležité pro personální práci a připraví se i na roli uchazečů.

Manažerská psychologie 1

Znalosti a dovednosti související s uplatněním psychologie při výkonu manažerských činností jsou součástí předmětu, který vyučuji od akademického roku 2012-2013. Pozornost je věnována osobnosti leadera, jeho činnostem, stylům vedení a speciálním manažerským postupům. Kromě jiného zde studenti na seminářích zpracovávají psychologické profily významných manažerských osobností.

Organizační kultura

Předmět navazuje na moji předcházející výuku předmětu Interkulturní psychologie, který jsem vyučoval od akademického roku 2009-2010 do akademického roku 2011-2012. Předmět organizační kultura je zaměřen na přípravu studentů pro diagnostiku a formování firemní kultury v praxi v roli konzultantů a poradců. Při výuce těžím zejména z předcházejících praktických zkušeností a z mezinárodní certifikace ve dvou uznávaných modelech pro měření a rozvoj kultury (IRIC a CTT).

Organizational culture

Předmět Organizační kultura vyučuji také pro zahraniční studenty. Vedle zahraničních studentů psychologie, přijíždějících studovat do Olomouce, navštěvuji předmět zahraniční studenti i dalších oborů.

Řízení lidských zdrojů 2

Aktuálně vyučuji také jeden z výchozích předmětů psychologie práce a organizace v navazujícím magisterském studiu psychologie, který garantuje a před mateřskou dovolenou i vyučovala moje žena. Při výuce těžím jak ze své předcházející i současné praxe, tak z výzkumů, kterým jsem se v oblasti motivace, hodnocení, řízení výkonnosti a vzdělávání zaměstnanců věnoval.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/volby-do-as-2017/martin-seitl/vyuka/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »