Během své dosavadní práce jsme měli možnost setkat se s řadou zajímavých a inspirujících kolegů. Níže jsou ocenění naší spolupráce, které jsou pro nás motivací pokračovat v další činnosti. Velmi si těchto ocenění vážíme.

Panajotis Cakirpaloglu o Martinu Seitlovi

Znám PhDr. Martina Seitla, Ph.D. z doby jeho pregraduálního studia jednooborové psychologie na FF v Olomouci. Stal jsem se školitelem dr. Seitla, když byl v roce 2007 přijat do doktorského studijního programu v oboru pedagogická psychologie. Již tehdy se dr. Seitl projevil jako pracovitý, cílevědomý, tvořivý a všestranně zaměřený psycholog, který s mimořádným úspěchem plnil studijní povinnosti. Po dobu studia publikoval řadu odborných článků, aktivně se zúčastnil na odborných tuzemských a zahraničních konferencích a jako hlavní řešitel realizoval několik grantových výzkumů. Později jsem jako jeho kolega u něj vždy nalezl odbornou pomoc, podporu, laskavý a chápavý přístup, zejména jako u zástupce vedoucího katedry psychologie a také hlavního řešitele ESF projektu Vznik a rozvoj partnerské sítě pro realizaci stáží a aplikovaného výzkumu Katedry psychologie FF UP v Olomouci.

Nepochybuji, že PhDr. Martin Seitl, PhD. se bude nadále angažovat ve významných aktivitách pro akademickou obec a v tom smyslu ho považují za vzácného a vhodného kandidáta do nové sestavy Senátu FF UP.

prof. PhDr. Panajotis Cakirpaloglu, Dr.Sc.

Katedra psychologie FF UP Olomouc

Matúš Šucha o Tereze Bydžovské

„Tereza je prezidentkou České asociace studentů psychologie, která na naši katedře působí již od roku 2001 a je velkou a vlivnou organizací v oblasti vysokoškolského studia psychologie. Tereza již v raných ročnících studia prokázala neobyčejnou píli, ochotu a nasazení, jak v otázkách studia a výzkumu, tak v oblasti občanské angažovanosti ve studentském hnutí. Z pohledu vedení katedry je Tereza velmi důležitým studentským hlasem, který je slyšet jasně a odhodlaně. „

PhDr. Matúš Šucha, PhD.

Vedoucí katedry psychologie

Jaroslava Kubátová o Martinu Seitlovi

„Martina Seitla znám už dlouho z univerzitních i mimouniverzitních aktivit. Cením si jeho píle, vytrvalosti, spolehlivosti a důslednosti.  Při spolupráci se vždycky snaží v klidu nalézt řešení, které je přijatelné pro všechny zúčastněné.  Je obdivuhodně systematický, a přitom si dokáže udržet nadhled i smysl pro humor. Na otázku „Chtěla byste být s Martinem Seitlem v jednom týmu?“  bych odpověděla  „Určitě ano“.“

doc. Ing. Jaroslava Kubátová, Ph.D.

Vedoucí katedry aplikované ekonomie

Ondřej Vávra o Tereze Bydžovské

„Terezu znám od počátku jejího studia, kdy se prakticky ihned po nástupu na Katedru psychologie Univerzity Palackého v Olomouci zapojila do činnosti České asociace studentů psychologie (ČASP), v jejímž čele dnes jako prezidentka stojí. Tereza je velmi otevřená, přátelská, komunikativní, organizačně schopná a pracovitá bytost, což se plně projevilo například při organizaci a přípravách celostátní konference ČASP pořádané na půdě Univerzity Palackého v Olomouci či při organizaci vzdělávacích kurzů pořádaných pod hlavičkou téže organizace. Věřím, že Tereza bude díky svým schopnostem přínosem i pro Akademický senát Filozofické fakulty, kde může nejen tlumočit přání jedné z největších kateder této fakulty, ale jako psycholog rovněž tišit emocionální napětí, jež jednání senátu mnohdy provází.“

Bc. Ondřej Vávra

student psychologie a bývalý prezident ČASP

Vladimír Řehan o Martinu Seitlovi

S trochou nostalgie jsem si přečetl své minulé doporučení pro volbu Dr. Martina Seitla do Akademického senátu FF UP Olomouc. Dnes již nepatřím mezi pracovníky fakulty, po 25 letech na UP jsem v důchodu a mé jméno a případné zkušenosti z výkonu funkcí (17 let vedoucí Katedry psychologie, proděkan, 2 x děkan fakulty a prorektor UP) si vzpomenou jen někteří. Proto jsem chvilku váhal, ale nakonec jsem se rozhodl svůj názor zveřejnit. Důvodem je především sama osobnost Dr. Seitla, který v uplynulých 3 letech zodpovědně v AS pracoval a stejně jako ve svém působení odborném se vždy svědomitě držel hlasu rozumu, argumentů a prospěchu Filozofické fakulty. Populistická, zjednodušená a zdánlivě snadná řešení vedou ke špatným koncům a dopadům. Proto oceňuji kandidátovu tvrdošíjnost v prosazování těch někdy nepopulárních, ale vysoce potřebných rozhodnutí, jeho odolnost vůči tlakům a nežádoucím kompromisům. Věřím, že členům akademické obce fakulty záleží na jejím dalším rozkvětu a dají proto svůj hlas Dr. Seitlovi s vědomím, že je bude více než zodpovědně zastupovat v jednáních AS FF UP Olomouc.

doc. PhDr. Vladimír Řehan

děkan Filozofické fakulty v letech 1997-2003, vedoucí katedry psychologie v letech 1994-2012

Hana Lukešová o Tereze Bydžovské

Tereza Bydžovská pracuje v Centru primární prevence na pozici lektora prevence od září 2016. Za takto krátký čas se stala právoplatným členem týmu, který se nebojí argumentovat zkušenějším lektorům a její postřehy jsou podávané s nadhledem a v ryze týmovém duchu. Tereza je vůči žákům velice ohleduplná a empatická. Má ,,oko“, které si všímá detailu ve skupinové dynamice a je schopná flexibilně reagovat a přizpůsobit téma dané třídě na míru. Krom pracovních kvalit, je Terka přátelská, optimistická a vtipná.

Hana Lukešová

vedoucí centra primární prevence Magdaléna o.p.s

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/volby-do-as-2017/rekli-o-nas/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »