1. Zachování budovy Vodární pro výuku kateder Filosofické fakulty

Věřím, že univerzitní budova ve Vodární ulici je pro budoucnost filosofické fakulty důležitá a měla by zůstat v jejím užívání. Proč? Budova je v historickém centru s výbornou dostupností. V uplynulých letech jsme investovali nemalé prostředky do renovace vnitřních prostor (zejména učeben). Klidné prostředí umožňuje nerušenou výuku a výzkum. Budova poskytuje výborné zázemí jak pro učitele (učebny, pracovny), studenty (studentská místnost, prostory ČASP), tak pro provádění výzkumu (laboratoře). Menší budova s vlastní vrátnicí umožňuje osobní přístup a pocit „jako doma“. Nevyužité prostory budovy (půda, sklep) poskytují do budoucna potenciál pro rozvoj katedry. Budova má pro psychologii „genius loci“ – duch místa, jako bývalá „nemocnice pro chorobomyslné“.

Z těchto všech důvodů, Katedra psychologie chce zůstat v současných prostorech budovy ve Vodární ulici.

 

2. Zachování výuky (akreditací) všech humanitních oborů na filosofické fakultě

Schválená novela vysokoškolského zákona s sebou přináší několik změn v systému vysokého školství. Tou hlavní, se kterou se budeme potýkat, je nová forma akreditací studijních programů. Přičemž platí pravidlo, že jeden studijní program by se měl studovat pouze na jednom pracovišti. Jako senátor Filosofické fakulty se budu zasazovat o to, aby při přípravě nových akreditací (v letech 2017 – 2019) všechny klasické humanitní obory byly vyučovány pouze na filosofické fakultě, a ne na jiných fakultách.

 

3. Posílení role univerzity ve veřejném životě v Olomouci

Univerzita Palackého je významnou institucí Olomouckého regionu. Budu iniciovat diskusi o její aktivní roli při plnění tzv. 3. role univerzity – ovlivňování veřejného života v souladu s univerzitními hodnotami. Konkrétně podpořím zlepšení podmínek pro dopravu studentů a zaměstnanců do školy a zaměstnání a zlepšení dostupnosti všech budov univerzity. A to pro všechny – pro Ty co jezdí autem lepší možnosti parkování, pro ty co využívají MHD, kolo nebo chodí pěšky, příjemnější a bezpečnější prostředí. Podpořím zřízení systému zapůjčování sdílených kol k dopravě mezi univerzitními budovami.

Navazovat budu na mé úspěšné projekty „Zelená univerzita“ a internetový portál „Chodím Olomoucí“.