Centrum dopravního výzkumu v.v.i.

garant katedry pro CDV: PhDr. Matúš Šucha, Ph.D.
vedoucí organizace: Prof. Ing. Karel Pospíšil, Ph.D., MBA
kontaktní osoba: Mgr. Petr Zámečník
kontaktní adresa: Lišenská 33a, Brno, 636 00
kontaktní telefon: 549 429 393
kontaktní email: petr.zamecnik@cdv.cz
www stránky: www.cdv.cz

Výzkumný záměr CDV

O NÁS:

Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. (CDV) je veřejnou výzkumnou institucí a jedinou dopravní vědeckovýzkumnou organizací v působnosti Ministerstva dopravy (MD). Bylo zřízeno v roce 1992 jako právní nástupce českých částí Výzkumného ústavu dopravního v Žilině. Základním posláním CDV je výzkumná, vývojová a expertní činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy, veřejný i komerční sektor a zajišťování servisních činností pro MD a další orgány a organizace státního, veřejného i soukromého sektoru. CDV zaměstnává přes sto padesát odborných pracovníků v oblastech bezpečnosti silničního provozu, životního prostředí, dopravního inženýrství, technologie, systémů hospodaření i diagnostiky dopravní infrastruktury, dopravní telematiky, humánních aspektů v dopravě, dopravní psychologie, sociologie, urbanismu, osobní, nákladní, cyklistické, pěší a kombinované dopravy, průřezových oborů dopravy na pozemních komunikacích, železnicích a v letecké dopravě. CDV je významně zapojeno do mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce. Prostřednictvím svého informačního střediska i pořádáním konferencí, seminářů a školení pomáhá CDV rozšiřovat výsledky výzkumu i nejnovější zahraniční poznatky mezi dopravní veřejnost.

O PRAXÍCH:

Studenti se na stážích mohou zúčastnit různých druhů psychoterapií s řidiči, mohou se zapojit do tvorby základních výstupů aplikovaného výzkumu (metodiky, užitné vzory, atp.), mohou zažít interdisciplinární spolupráci psychologie s ostatními humanitními, ale také technickými obory a seznámit se s unikátní dopravní technikou a vybavením.

Stáž absolvovaná na tomto pracovišti je uznatelná jako povinná studijní praxe v  oblasti psychologie práce a organizace.

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/centrum-dopravniho-vyzkumu-v-v-i/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »