Aktuality

Změna koordinátora pro zahraničí na KPCH

Od 1.6.2019 zastává funkci koordinátora na naší katedře Mgr. Kateřina Palová.

Výsledky výběrového řízení Erasmus+ AR 2019/20

Zpráva o výběrovém řízení č. 600

Vybraným studentkám a studentům gratulujeme a přejeme příjemný pobyt v zahraničí.

Studuj v Číně!

Čínská vláda nabízí českým zájemcům v rámci iniciativy 16+1 stipendijní místa ke studiu v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech v ČLR počínaje akademickým rokem 2019/2020, jakož i ke studijním či výzkumným stážím v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2019/2020.

Zájemci doručí požadované dokumenty ve stanoveném termínu na Odbor mezinárodních vztahů MŠMT. Termín pro odevzdání přihlášek je 15. února 2019 do 15 hod. Podrobné informace k výběrovému řízení jsme zveřejnili na webových stránkách Akademické informační agentury (AIA).

Výběrové řízení Erasmus+ pro AR 2019/20

Harmonogram dodatečného výběrového řízení pro program zahraničních studijních pobytů Erasmus+ v akademickém roce 2019/20:

1.1.2019 – otevření výběrového řízení
31.1.2019 – uzavření výběrového řízení
následně – vyhodnocování výběrového řízení komisí
následně – oznámení výsledků přihlášeným studentům
následně (nejpozději 14.2.2019) – vybraní studenti musí potvrdit případné výjezdy

Výběrové řízení bude administrováno přes aplikaci erasmusplus.upol.cz. Veškeré pokyny k výběrovému řízení naleznete přímo v aplikaci (obecné informace viz Možnosti zahraniční mobility). Jiná forma přihlášení do výběrového řízení není možná!

Studenti, kteří plánují výjezd přes jinou katedru FF UP, si musí data jejich výběrových řízení zjistit u jejich katederních koordinátorů.

Merrillův program – výběrové řízení

Zahraniční oddělení RUP vyhlašuje v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty na partnerských školách v USA v akademickém roce 2019/2020:, a to konkrétně na:

  • Moravian College, Bethlehem, Pennsylvania;
  • Hampshire College, Amherst, Massachusetts.

Zájemci z řad studentů UP s českým občanstvím se mohou informovat o podmínkách na zahraničním oddělení RUP (Křížkovského 8). Více informací a formulář přihlášky k tisku naleznete také na webových stránkách oddělení. Přihlášky je možné podávat do 14. ledna 2019.

Výsledky dodatečného výběrového řízení Erasmus+ LS 2018/19

Zpráva o výběrovém řízení č. 526

Vybraným studentkám gratulujeme a přejeme příjemný pobyt v zahraničí.

Dodatečné výběrové řízení Erasmus+ LS 2018/19

Harmonogram dodatečného výběrového řízení pro program zahraničních studijních pobytů Erasmus+ v letnním semestru 2018/19:

19. 9. 2018 – otevření výběrového řízení
30. 9. 2018 – uzavření výběrového řízení
1. 10. – 5. 10. 2018 – vyhodnocování výběrového řízení komisí
následně – oznámení výsledků přihlášeným studentům
následně – vybraní studenti musí potvrdit případné výjezdy

Výběrové řízení bude administrováno přes aplikaci erasmusplus.upol.cz. Veškeré pokyny k výběrovému řízení naleznete přímo v aplikaci (obecné informace viz Možnosti zahraniční mobility). Jiná forma přihlášení do výběrového řízení není možná!

Studenti, kteří plánují výjezd přes jinou katedru FF UP, si musí data jejich výběrových řízení zjistit u jejich katederních koordinátorů.

Dodatečné výběrové řízení je otevřeno pro všechny, kromě studentů prvního ročníku bakalářského studia.

Možnost studia v Mexiku

Mexické Ministerstvo zahraničních věcí zveřejňuje každoročně nabídkou stipendií ke studijním/výzkumným pobytům v Mexiku, které jsou v rámci bilaterální spolupráce určeny rovněž pro studenty vysokých škol v České republice. Termín odevzdání přihlášek je 31. 8. 2018. Více informací: MEXIKO_nabídka stipendia

Staň se velvyslancem EU

Evropský úřad pro výběr pracovníků (EPSO) nabízí účast v programu studentů-velvyslanců kariéry v EU, jehož cílem je zvýšit mezi studenty UP povědomí o možnostech kariéry v institucích EU. Nabídka je platná do 15. 8. 2018, více informací: nabidka EPSO_18 07 18_Vfinal.

University of Salamanca

Od AR 2018/2019 máte možnost vyjet na University of Salamanca, Facultad de Psicologia v rámci programu Erasmus+. První možnost bude již v rámci dodatečného výběrového řízení na LS 2018/19.

University of Lincoln

Od AR 2019/2020 máte možnost vyjet na University of Lincoln, School of Psychology v rámci programu Erasmus+. první možnost bude již v rámci dodatečného výběrového řízení na LS 2018/19

O univerzitě: lincoln.ac.uk

Junior Researcher Programme

jSchool hledá účastníky letní školy

jSchool je studenty řízená nezisková organizace, která umožňuje studentům psychologie účastnit se 13timěsíčních výzkumných projektů. V roce 2018 se jSchool uskuteční 8. – 15. července v Itálii. Přihlášky je možné podávat do 4. května 2018. Více informací: Student Recruitment jSchool 2018.

Studium v Asii

Stipendijní program UP na podporu mobilit studentů do zemí mimo programové země Erasmus+

UP nabízí finanční podporu pro studenty, kteří by rádi vycestovali na studium do Japonska, Číny, Bhútánu, Koreje, Indonésie nebo Vietnamu. Uzavírka přihlášek pro ZS 2018/19 je 23. 3. 2018 v 15:00. Více informací naleznete na webu ZO UP.

Léto ve Španělsku?

Universidade da Coruña – International Summer School 2018

Naše partnerská univerzita Universidade da Coruña nabízí volná místa na její letní škole. Nabízí nejen zajímavé lekce, ale také stipendia pro mezinárodní studenty. Více informací na webu univerzity nebo na facebooku akce.

Výsledky výběrového řízení Erasmus+ pro AR 2018/19

Zpráva o výběrovém řízení č. 395 – PCH

Úspěšným studentům přejeme příjemný pobyt v zahraničí.

Hodnocení výběrového řízení studenty naleznete ZDE. Děkujeme za vaše hodnocení i komentáře, pokusíme se je do příště zapracovat a podmínky upravit.

Kurzy interkulturní komunikace ZDARMA

Primárně pro studenty vyjíždějící v ZS 2018/19

Kurzy pořádá katedra aplikované lingvistiky UP a jsou zaměřeny na komunikaci v cizích jazycích (AJ, NJ, ŠP, FR). Kurzy se konají v letním zkouškovém období ve 3 denních blocích a jsou ohodnoceny 4 kredity.

Více informací

Stipendijní program Olomouckého kraje

Výzva k předkládání projektů na mobilitu

Cílem dotačního programu je podpora zahraničních studijních pobytů studentů vybraných studijních oborů vysokých škol (vč. psychologie) na celém území ČR s trvalým bydlištěm na území Olomouckého kraje.

Termín podání podepsaných žádostí: do 2. 2. 2018

Více informací na webu Olomouckého kraje.

Výběrové řízení Erasmus+ AR 2018/19

Harmonogram výběrového řízení pro program zahraničních studijních pobytů Erasmus+ v roce 2018/19:

1. 1. 2018 – otevření výběrového řízení
31. 1. 2018 – uzavření výběrového řízení
1. 2. – 10. 2. 2018 – vyhodnocování výběrového řízení komisí
následně – oznámení výsledků přihlášeným studentům
následně – vybraní studenti musí potvrdit případné výjezdy

Výběrové řízení bude administrováno přes aplikaci erasmusplus.upol.cz. Veškeré pokyny k výběrovému řízení naleznete přímo v aplikaci (až po zahájení VŘ, obecné informace viz Možnosti zahraniční mobility). Jiná forma přihlášení do výběrového řízení není možná!

Studenti, kteří plánují výjezd přes jinou katedru FF UP, si musí data jejich výběrových řízení zjistit u jejich katederních koordinátorů.

Výsledky dodatečného výběrového řízení Erasmus+ pro LS 2017/18

Zpráva o výběrovém řízení č. 361 – PCH

Přejeme příjemný pobyt v zahraničí.

Freemover 2018

Výzva k předkládání projektů na mobilitu

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů Bc., Mgr. a DSP oborů FF UP pro rok 2018.

Termín podání podepsaných žádostí: do 27. 10. 2017

Více informací v Aktuálních nabídkách na webu FF UP.

Stipendia pro studium v Bavorsku

Stipendium na roční studijní pobyt v Bavorsku s možností prodloužení na max. 3 roky je určeno k financování navazujícího magisterského nebo doktorského studia na bavorské veřejné vysoké škole. Stipendium lze udělit i na roční studijní pobyt v Bavorsku v rámci doktorského studia na české veřejné vysoké škole. Výše stipendia je 735 € měsíčně.

Termín podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2018/19 je 1. prosinec 2017.
Bližší informace jsou k dispozici v letáku Jahresstipendien Bayern 2018-19 nebo na webových stránkách Česko-Bavorské vysokoškolské agentury.

Dodatečné výběrové řízení Erasmus+

Harmonogram dodatečného výběrového řízení pro program zahraničních studijních pobytů Erasmus+ v LS 2017/18:

18. 9. 2017 – otevření výběrového řízení
28. 9. 2017 – uzavření výběrového řízení

Výběrové řízení je administrováno přes aplikaci erasmusplus.upol.cz.  Přihlášky podané jinak než přes aplikaci nebudou do výběrového řízení zařazeny.

POKYNY PRO STUDENTY

Studenti, kteří plánují výjezd přes jinou katedru FF UP, si musí data jejich výběrových řízení zjistit u jejich katederních koordinátorů.

Kurzy interkulturní komunikace

3 dny, 4 kredity a ostudu v zahraničí neuděláte! Zapište se!

Vhodné zejména pro studenty vyjíždějící v LS 2017/2018.

Nabídka dobrovolnické služby v Německu

Více informací o možnosti strávit rok v Německu jako dobrovolník naleznete zde:  2017-2018_EVS_Centrum_Bavaria_Bohemia.

Výsledky výběrového řízení Erasmus+ AR 2017/18

Výsledky výběrového řízení naleznete níže nebo na nástěnce ve druhém patře. Vybraným studentům gratulujeme!

Zpráva o výběrovém řízení.

Výběrové řízení Erasmus+ AR 2017/18

Harmonogram výběrového řízení pro program zahraničních studijních pobytů Erasmus+ v roce 2017/18:

1. 1. 2017 – otevření výběrového řízení
31. 1. 2017 – uzavření výběrového řízení
1. 2. – 7. 2. 2017 – vyhodnocování výběrového řízení komisí
8. 2. – oznámení výsledků přihlášeným studentům
8. 2. – 15. 2. – vybraní studenti musí potvrdit případné výjezdy

Výběrové řízení bude administrováno přes aplikaci erasmusplus.upol.cz. Veškeré pokyny k výběrovému řízení naleznete přímo v aplikaci. Přihlášky podané jinak než přes aplikaci nebudou do výběrového řízení zařazeny.

Studenti, kteří plánují výjezd přes jinou katedru FF UP, si musí data jejich výběrových řízení zjistit u jejich katederních koordinátorů.

Na jednotlivá data budou studenti opakovaně upozorňováni přes email.

Výběrové řízení pro Merrillův program pro AR 2017/18

Zahraniční oddělení Rektorátu Univerzity Palackého v Olomouci vyhlašuje v rámci Merrillova programu výběrové řízení na semestrální studijní pobyty v USA v akademickém roce 2017/2018 na partnerských školách:

Moravian College
| Bethlehem, Pennsylvania
Hampshire College
| Amherst, Massachusetts
Mount Mercy College
| Cedar Rapids, Iowa

Přihlášku s požadovanými přílohami (motivační esej, CV, přehled studijních výsledků, doporučení) je možné odevzdat osobně k rukám Mgr. Hamdanieh nebo zaslat e-mailem na adresu zuzana.hamdanieh@upol.cz do pondělí 5. prosince 2016 včetně.

Zájemci mohou počítat s odpuštěním školného a finančním příspěvkem od UP k úhradě bydlení, nicméně potřeba finanční spoluúčasti studenta pro pokrytí stravného, dílčích poplatků, cestovních nákladů, kapesného zůstává.

Dodatečné výběrové řízení do programu Erasmus+ pro LS 2016/2017 – VÝSLEDKY

Zpráva o výběrovém řízení č. 173 – PCH

Tabulku výsledků naleznete také  na nástěnce ve druhém patře.

Výzva pro předkládání projektů pro tzv. FREEMOVER

Proděkan pro zahraniční záležitosti vypisuje výzvu k předkládání projektů v rámci rozvojového projektu MŠMT na zahraniční mobilitu studentů Bc. a Mgr. oborů FF UP pro rok 2017. 
Více info o FREEMOVER na UP.
Mezní termín pro podávání žádostí je 26. 10. 2016.

Dodatečné výběrové řízení do programu Erasmus+ pro LS 2016/2017 – UKONČENO

Dodatečné výběrové řízení do programu Erasmus+ pro období letního semestru akademického roku 2016/2017 bylo ukončeno. Informace o jeho výsledcích budou zveřejněny nejpozději 15. 10. 2016.O výsledku výběrového řízení budou účastníci informováni elektronicky. Tabulku výsledků naleznete také zde na webových stránkách a na nástěnce ve druhém patře.

Dodatečné výběrové řízení do programu Erasmus+ pro LS 2016/2017

Studenti, kteří aktuálně studují v 2. ročníku bakalářského studia nebo výše mohou využít dodatečného výběrového řízení do programu Erasmus+ pro období letního semestru akademického roku 2016/2017.

Studenti, kteří mají zájem o výjezd do zahraničí, musí vyplnit dotazník pro výběrové řízení ZDE. Mezní termín pro jeho vyplnění je 23:59 dne 30. září 2016. O výsledku výběrového řízení budou účastníci informováni elektronicky. Tabulku výsledků naleznete také zde na webových stránkách a na nástěnce ve druhém patře.

Výsledky výběrového řízení do programu Erasmus+

Výsledky výběrového řízení pro akademický rok 2016/2017 do programu Erasmus+ jsou k dispozici k nahlédnutí ZDE.

Výběrové řízení do programu Erasmus+ pro akademický rok 2017/2018

Všichni studenti budou informováni o výběrovém řízení do programu Erasmus+ prostřednictvím e-mailu a nástěnky ve druhém patře. Podrobnosti o programu naleznete pod odkazem „Možnosti zahraniční mobility„.

 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/studium-v-zahranici/novinky/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »