Ochrana osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Udělujete tímto souhlas katedře psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (správce) se sídlem Vodární 6, Olomouc 771 80 aby ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu č. 2016/679, ve znění pozdějších předpisů, zpracovávala Vaše následující osobní údaje:

  1. Jméno a příjmení;
  2. E-mailová adresa.

 

Správce zpracovává osobní údaje výlučně k zákonným účelům a účelům:

  • zařazení do databáze pro zasílání aktuálních sdělení online způsobem,
  • zasílání dotazníkových šetření realizovaných katedrou psychologie FF UP,
  • zasílání informací týkajících se vědy, výzkumu, výuky a organizace na katedře psychologie FF UP v Olomouci, a to on line způsobem

, ke kterým vyslovil subjekt údajů způsobem níže svůj souhlas.

 

Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nutném pro naplnění výše uvedených účelů a pouze po dobu nutnou pro dosažení výše uvedených účelů, nejdéle však po dobu 5 let, pokud tuto dobu neprodloužíte. K osobním údajům mají přístup pouze správce a osoby, které jsou ve vztahu k němu v pracovně právním poměru nebo zpracovatel na základě smluvního vztahu se správcem a pouze za výše uvedenými účely zpracování. Přístup a nakládání s osobními údaji zpracovávanými správcem podléhá jeho interním bezpečnostním předpisům.

V souladu s ustanovením § 5, § 11, § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a článkem č. 13 nařízení Evropského parlamentu č. 2016/679 správce informuje subjekt údajů o těchto jeho zákonných právech:

– Každý subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu osobních údajů.

– Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

  1. a) Požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení.
  2. b) Požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, správce nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav.
  3. c) Svůj souhlas ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. c) kdykoli odvolat.
  4. d) Ve smyslu ustanovení čl. 13, odst. 2., písm. d) podat stížnost u dozorového úřadu.

Pokud vznikla v důsledku zpracování osobních údajů subjektu údajů jiná než majetková újma, postupuje se při uplatňování jejího nároku podle zvláštního zákona.

Katedra psychologie FF UP v Olomouci

Vodární 6

771 80 Olomouc

Email: psychologie@upol.cz

Telefon: 00420 585 63 3501

 

 

[qrcode alt="Skenovat QR kód" size=330 class="" credit=FALSE shadow=true]

QR kód aktuální stránky:
old.psych.upol.cz/o-nas/ochrana-osobnich-udaju/

Vaše zpráva *

jméno a příjmení *

Ochrana proti spamu *
captcha

e-mail *

Napsat vedoucímu katedry »